ORDONANȚĂ nr. 5 din 22 ianuarie 2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 23 ianuarie 2013  Luând în considerare că monopolurile, în general, pot să conducă la:– maximizarea profiturilor în lipsa elasticității cererii, situație existentă în mod natural în cazul sectorului energiei electrice și în cel al gazelor naturale;– exercitarea puterii în piață prin creșterea prețurilor mult peste costul marginal, fără ca aceasta să conducă la pierderea clienților, chiar și în cazul existenței reglementărilor emise de autoritățile de reglementare în domeniu, precum și necesitatea asigurării fondurilor necesare cofinanțării la proiectele de investiții finanțate din fonduri europene,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Începând cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural.(2) Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural reprezintă venit la bugetul de stat.  +  Articolul 2(1) Impozitul pe monopolul natural este aplicabil operatorilor de transport de energie electrică și gaze naturale licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Impozitul pe monopolul natural se aplică și operatorilor economici distribuitori de energie electrică și gaze naturale, licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, titulari ai unor contracte de concesiune încheiate cu Ministerul Economiei și Comerțului sau cu autorități locale, care aplică prevederile art. 48 alin. (1) și (2) și ale art. 136 alin. (1), (2) și (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.(3) Sumele aferente impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, calculat în condițiile prezentei ordonanțe, reprezintă pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1) și (2) cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condițiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural se aplică pe fiecare MWh pentru care se facturează serviciile de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale. Valorile impozitului pe monopolul natural aplicabil de operatorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) și (2) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.  +  Articolul 4(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1) și (2) au obligația de a depune o declarație fiscală la organul fiscal competent până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost facturate serviciile de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale.(2) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1) și (2) calculează și plătesc lunar impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează impozitul.(3) Impozitul prevăzut la art. 1 se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  *) Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată a fost abrogată de lit. a) a art. 354 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
   +  Articolul 5Modelul și conținutul declarației privind impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 6Prezenta ordonanță se aplică până la data de 31 decembrie 2021*). Notă
  *) Conform art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 7 decembrie 2017, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.
  *) Conform art. 51 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  București, 22 ianuarie 2013.Nr. 5.  +  AnexăNivelul impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electriceși al gazului natural
  Explicații  Valoare impozit (lei/MWh)
  Gaze naturale       Cantitate transportată către sistemele de distribuție 0,1  
  Cantitate distribuită 0,75
  Cantitate transportată numai prin sistemul de transport 0,85  
  Energie electrică         Cantitate extrasă din sistemul de transport 0,1  
  Cantitate distribuită livrată clienților finali 0,75  
  Cantitate extrasă din sistemul de transport și livrată direct clientului final sau la export 0,85