ORDIN nr. 202 din 20 august 2018privind stabilirea procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
EMITENT
 • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 28 august 2018



  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Procedura de selecție a beneficiarilor și a proiectelor este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, care va trebui depus de aplicant, este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  București, 20 august 2018.Nr. 202.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde depunere, selecție a proiectelor și plată a ajutorului de stat  +  Anexa nr. 2
  Structura indicativă a categoriilor de cheltuieli eligibile din bugetul proiectului
  Nr. crt.CategoriePagină^1EuroLei
  Secțiunea 1
   Scenariu și alte drepturi intelectuale aferente   
   Scenarist   
   Producător și echipă proprie   
   Regizor și echipă regie   
   Compozitor   
   Director de imagine   
   Director de casting   
   Interpreți (cântăreți; orchestră)   
   Cascadori   
   Actori   
  Total secțiunea 1   
  Secțiunea a 2-a
   Echipă producție   
   Costuri producție   
   Echipament cameră filmare   
   Departament cameră/echipamente speciale   
   Departament scenografie   
   Construcție decor   
   Efecte speciale realizate la cadru   
   Mașiniști echipament filmare   
   Departament recuzită (închiriere, achiziție și manufacturare recuzită)   
   Departament electrică   
   Amenajare decor   
   Recuziteri la cadru   
   Vehicule la cadru și animale   
   Grafică computerizată   
   Filmări speciale   
   Figurație simplă și specială   
   Departament costume (inclusiv închiriere, achiziție și manufacturare, curățare costume)   
   Departament machiaj și coafură   
   Sunet priză directă   
   Costuri locații de filmare (inclusiv costuri cu ambulanța, poliție, pompieri la cadru, permise speciale)   
   Asistare video la cadru   
   Transport   
   Peliculă film și laborator procesare/unități stocare digitală/film   
   Costuri studio filmare   
   Costuri studio postproducție   
   Efecte speciale computerizate   
   Pază   
   Masa pe platoul de filmare   
   Ore suplimentare   
  Total costuri perioadă producție secțiunea a 2-a   
  Secțiunea a 3-a
   Montaj video   
   Video    
   Achiziție muzică   
   Costuri postproducție   
   Montaj sunet, mixaj, efecte sunet   
   Achiziție elemente grafice librării etc.   
   Efecte speciale computerizate   
   Realizare generice   
  Total costuri perioadă postproducție secțiunea a 3-a   
  Secțiunea a 4-a
   Polițe asigurări   
   Publicitate   
  Total alte cheltuieli secțiunea a 4-a   
  A. Total secțiunea 1   
  B. Total secțiunile 2 + 3 + 4   
  Total general (A + B)   
  Notă
  ^1 Se vor indica paginile în care se regăsesc detalii privind cheltuielile eligibile respective, dacă beneficiarul prezintă fișe bugetare pe fiecare categorie de cheltuială eligibilă.
  ----