DECRET nr. 974 din 23 octombrie 1968privind extragerea mineralelor pentru construcţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 136 din 23 octombrie 1968     +  Articolul 1Organizaţiile socialiste şi celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice pot extrage, cu mijloace proprii, pentru nevoile lor, substanţe minerale utile pentru construcţii, din carierele şi balastierele aflate în administrarea directa a consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale, numai pe baza autorizaţiei eliberate de către acestea.  +  Articolul 2Extragerea substanţelor minerale utile pentru construcţii potrivit art. 1 se va face în perimetrele şi în condiţiile stabilite, după caz, de către organele Comitetului de Stat al Geologiei sau ale Comitetului de Stat al Apelor, potrivit legii.  +  Articolul 3Extragerea cu mijloace proprii a substanţelor minerale utile pentru construcţii, de către organizaţiile de stat, din carierele şi balastierele aflate în administrarea directa a comitetelor executive ale consiliilor populare, se va face fără plata vreunei taxe.Organizaţiile cooperatiste, celelalte organizaţii obşteşti şi alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice, vor plati, pentru extragerea substanţelor minerale utile în construcţii din carierele şi balastierele aflate în administrarea directa a comitetelor executive ale consiliilor populare o taxa ce va fi stabilită prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean, fără a depăşi suma de 2 lei pe metru cub de agregat.  +  Articolul 4Taxele încasate pentru extragerea substanţelor minerale utile din cariere şi balastiere, de la organizaţiile de stat, pînă la publicarea prezentului decret, rămîn legal plătite.  +  Articolul 5Prevederile art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 46/1950 se abroga.-------------