HOTĂRÂRE nr. 92 din 7 februarie 2000privind reactualizarea cuantumului despăgubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite şi a cuantumului amenzilor, prevăzute de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 10 februarie 2000  În temeiul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cuantumul despăgubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, se modifica şi va avea valorile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Cuantumurile minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 34 şi 35 din Legea nr. 103/1996 se reactualizează după cum urmează: a) minimul amenzii prevăzute la art. 34 se majorează de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar maximul amenzii, de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei; b) minimul amenzii prevăzute la art. 35 se majorează de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar maximul amenzii, de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 82/1998 privind reactualizarea cuantumului despăgubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 2 martie 1998.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexă                      FAUNA SALBATICA DE INTERES VÂNĂTORESC    la care vanarea este permisă, perioadele de vanare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite
    Nr. crt.Denumirea speciei de vânatPerioada de vânareDespăgubirile,în lei, în perioada
    admisăinterzisă
    01234
    A. Mamifere
    1.Bizamul (Ondrata zibethica)1 octombrie-15 aprilie90.000180.000
    2.Capra neagră (Rupicapra rupicapra)15 septembrie-15 decembrie17.000.00030.000.000
    3.Căpriorul (Capreolus capreolus)      
      - mascul1 iunie-15 septembrie7.400.00013.300.000
      - femelă1 septembrie-15 decembrie1.500.0002.000.000
    4.Cerbul comun (Cervus elaphus)      
      - mascul1 septembrie-15 decembrie54.000.000108.000.000
      - femelă1 septembrie-15 februarie10.000.00020.000.000
    5.Cerbul lopătar (Dama dama)      
      - mascul1 septembrie-15 decembrie9.700.00017.000.000
      - femelă1 septembrie-15 februarie2.500.0003.500.000
    6.Câinele enot (Nyctereutes procyonoides)15 septembrie-31 martie400.000600.000
    7.Dihorul comun (Putorius putorius)15 septembrie-31 martie200.000400.000
    8.Dihorul pestriţ (Vormela peregusna euxina)15 septembrie-31 martie200.000400.000
    9.Dihorul de stepă (Putorius eversmani)15 septembrie-31 martie200.000400.000
    10.Hermelina (Mustela erminea)15 septembrie-31 martie200.000400.000
    11.Iepurele de câmp (Lepus europaeus)1 noiembrie-31 ianuarie300.000600.000
    12.Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus)1 noiembrie-15 februarie300.000600.000
    13.Jderul de copac (Martes martes)15 septembrie-31 martie1.200.0002.400.000
    14.Jderul de piatră (Martes foina)15 septembrie-31 martie1.200.0002.400.000
    15.Marmota (Marmota marmota)15 septembrie-15 octombrie500.0001.000.000
    16.Mistreţul (Sus scrofa)1 august-15 februarie5.000.0007.000.000
    17.Muflonul (Ovis aries musimon)15 septembrie-15 decembrie20.000.00030.000.000
    18.Nevăstuica (Mustela nivalis)15 septembrie-31 decembrie500.0001.000.000
    19.Nurca americană (Mustela vison)15 septembrie-31 decembrie500.0001.000.000
    20.Nutria (Myocastor coypus)1 octombrie-15 aprilie500.000750.000
    21.Râsul (Lynx lynx)15 septembrie-31 martie3.000.0006.000.000
    22.Şacalul (Canis aureus)15 septembrie-31 martie300.000600.000
    23.Veveriţa (Sciurus vulgaris)15 septembrie-31 martie130.000260.000
    24.Viezurele (Meles meles)15 august-15 aprilie260.000520.000
    25.Vulpea (Vulpes vulpes)15 septembrie-31 martie360.000720.000
    B. Păsări
    1.Bătăuşul (Philomachus pugnas)1 septembrie-30 aprilie10.00020.000
    2.Becaţina comună (Gallinago gallinago)1 septembrie-30 aprilie10.00020.000
    3.Becaţina mică (Lymnocryptes minimus)1 septembrie-30 aprilie10.00020.000
    4.Cioara grivă (Corvus corone cornix)tot anul2.000-
    5.Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)tot anul2.000-
    6.Cioara grivă vestică (Corvus corone corone)tot anul2.000-
    7.Cioara de semănătură (Corvus frugilegus)tot anul2.000-
    8.Ciocârlanul (Galerida cristata)1 august-31 martie6.00012.000
    9.Cocoşul de munte (Tetrao urogallus)1 aprilie-15 mai4.500.0009.000.000
    10.Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)15 august-15 martie65.000130.000
    11.Coţofana (Pica pica)tot anul2.000-
    12.Eiderul (Somateria mollissima)15 august-15 martie15.00030.000
    13.Fazanul (Phasianus colchicus)1 octombrie-28 februarie100.000200.000
    14.Ferestraşul mare (Mergus merganser)1 septembrie-30 aprilie10.00020.000
    15.Ferestraşul moţat (Mergus serrator)1 septembrie-30 aprilie10.00020.000
    16.Gaiţa (Garrulus glandarius)tot anul2.000-
    17.Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus)18 august-15 martie5.00010.000
    18.Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis)15 august-28 februarie300.000450.000
    19.Gâsca de semănătură mică (Anser fabalis rossicus)15 august-28 februarie300.000450.000
    20.Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)15 august-28 februarie300.000450.000
    21.Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)15 august-28 februarie300.000450.000
    22.Gâsca neagră (Branta bernicla)15 august-28 februarie300.000450.000
    23.Gârliţa mare (Anser albifrons)15 august-28 februarie300.000450.000
    24.Graurul comun (Sturnus vulgaris)1 august-31 martie6.00012.000
    25.Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus)1 august-31 martie6.00012.000
    26.Guguştiucul (Streptopelia decaocto)1 august-31 martie10.00020.000
    27.Ierunca (Tetrastes bonasia) 15 septembrie-15 decembrie50.000100.000
    28.Lişiţa (Fulica atra)15 august-15 martie10.00020.000
    29.Nagâţul (Vanellus vanellus)15 august-15 martie10.00020.000
    30.Porumbelul gulerat (Columba palumbus)1 august-31 martie10.00020.000
    31.Porumbelul de scorbură (Columba oenas)1 august-31 martie10.00020.000
    32.Potârnichea (Perdix perdix) 15 octombrie-31 decembrie100.000200.000
    33.Prepeliţa (Coturnix coturnix)15 august-15 noiembrie10.00020.000
    34.Raţa mare (Anas platyrhynchos)15 august-28 februarie40.00080.000
    35.Raţa mică (Anas crecca)15 august-15 martie40.00080.000
    36.Raţa pestriţă (Anas strepera)15 august-15 martie40.00080.000
    37.Raţa fluierătoare (Anas penelope)15 august-15 martie40.00080.000
    38.Raţa suliţar (Anas acuta)15 august-15 martie40.00080.000
    39.Raţa cârâitoare (Anas querquedula)15 august-15 martie40.00080.000
    40.Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina)15 august-15 martie40.00080.000
    41.Raţa moţată (Aythya fuligula)15 august-15 martie40.00080.000
    42.Raţa roşie (Aythya nyroca)15 august-15 martie40.00080.000
    43.Raţa cu cap negru (Aythya marila)15 august-15 martie40.00080.000
    44.Raţa sunătoare (Bucephala clangula)15 august-15 martie40.00080.000
    45.Raţa cu ciuf (Netta rufina)15 august-15 martie40.00080.000
    46.Raţa de gheţuri (Clangula hyemalis)15 august-15 martie40.00080.000
    47.Raţa lingurar (Anas clypeata)15 august-15 martie40.00080.000
    48.Raţa catifelată (Melanitta fusca)15 august-15 martie40.00080.000
    49.Raţa neagră (Melanitta nigra)15 august-15 martie40.00080.000
    50.Sitarul de pădure (Scolopax rusticola)1 septembrie-30 aprilie15.00030.000
    51.Sitarul de mal (Limosa limosa)1 septembrie-30 aprilie15.00030.000
    52.Stăncuţa (Corvus monedula)1 august-31 martie10.00020.000
    53.Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus)1 august-31 martie10.00020.000
    54.Sturzul cântător (Turdus philomelos)1 august-31 martie10.00020.000
    55.Sturzul de vii (Turdus iliacus)1 august-31 martie10.00020.000
    56.Sturzul de iarnă (Turdus pilaris)1 august-31 martie10.00020.000
    57.Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea)1 august-31 martie10.00020.000
    58.Ţigănuşul (Plegadis falcinellus)15 august-15 martie40.00060.000
    59.Turturica (Streptopelia turtur)1 august-31 martie10.00020.000
      ANEXA 2  MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC ŞI PĂSĂRI DIN FAUNA SALBATICA LA CARE VANAREA     ESTE INTERZISĂ ŞI CUANTUMUL DESPĂGUBIRILOR ÎN CAZUL UNOR FAPTE ILICITE
    Nr. crt.Denumirea speciei de vânatDespăgubiri (lei)
    012
    A. Mamifere
    1.Elanul (Alces alces)30.000.000
    2.Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus)250.000
    3.Lupul (Canis lupus)1.800.000
    4.Nurca (Lutreola lutreola)1.500.000
    5.Pisica sălbatică (Felis silvestris)1.500.000
    6.Ursul (Ursus arctos)200.000.000
    7.Vidra (Lutra lutra)5.000.000
    8.Zimbrul (Bison bonasus)100.000.000
    B. Păsări
    1.Acvila de câmp (Aquila heliaca)5.000.000
    2.Acvila de munte (Aquila chrysaetos)5.000.000
    3.Acvila de stepă (Aquila rapax orientalis)5.000.000
    4.Acvila mică (Hieraaetus pennatus)5.000.000
    5.Acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina)5.000.000
    6.Acvila ţipătoare mare (Aquila clanga)5.000.000
    7.Acvila porumbacă (Hieraaetus fasciatus)5.000.000
    8.Alunarul (Nucifraga caryocatactes)125.000
    9.Auşelul (Regulus sp.)125.000
    10.Avozeta (Recurvirostra avozetta)125.000
    11.Barza albă (Ciconia ciconia)1.000.000
    12.Barza neagră (Ciconia nigra)1.500.000
    13.Becaţina mare (Gallinago media)250.000
    14.Boicuşul (Remiz sp.)100.000
    15.Brumăriţa (Prunnela sp.)100.000
    16.Bufniţa (Bubo bubo)1.000.000
    17.Buhaiul de baltă (Botaurus stellaris)1.000.000
    18.Caprimulgul (Caprimulgus sp.)125.000
    19.Călifarul alb (Tadorna tadorna)1.000.000
    20.Călifarul roşu (Tadorna ferruginea)1.000.000
    21.Chira (Sterna sp.)100.000
    22.Chirighiţa (Chlidonias sp.)100.000
    23.Cinghiţa de iarnă (Montifringilla nivalis)100.000
    24.Cinteza (Fringilla sp.)50.000
    25.Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.)125.000
    26.Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Alauda sp.; Calandrella sp.)125.000
    27.Ciovlica (Glareola sp.)100.000
    28.Ciuful (Asio sp.)150.000
    29.Ciuhurezul (Surina ulula)150.000
    30.Ciuvica (Glaucidium passerinium)150.000
    31.Ciuşul (Otus scops)150.000
    32.Cocorul mare (Grus grus)2.000.000
    33.Cocorul mic (Anthropoides virgo)2.000.000
    34.Cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix)5.000.000
    35.Codalbul (Heliaeetus albicilla)1.500.000
    36.Codobatura (Motacilla sp.)100.000
    37.Codroşul (Phoenicurus sp.)100.000
    38.Cojoaica (Certhia sp.)100.000
    39.Corbul (Corvus corax)500.000
    40.Corcodelul (Podiceps sp.)150.000
    41.Cormoranul creţ (Phalacrocorax aristotelis)150.000
    42.Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus)150.000
    43.Cresteţul (Porzana sp.)150.000
    44.Cârsteiul de baltă (Rallus aquaticus)150.000
    45.Cârsteiul de câmp (Crex crex)150.000
    46.Cucul (Cuculus canorus)150.000
    47.Cucuveaua (Athene noctua)500.000
    48.Cufundarul (Gavia artica)250.000
    49.Cufundarul guşă roşie (Gavia stellata)250.000
    50.Cufundarul mare (Gavia immer)250.000
    51.Culicul (Numenius sp.)250.000
    52.Drepnea (Apus sp.)75.000
    53.Dropia (Otis tarda)15.000.000
    54.Dumbrăveanca (Coracis garrulus)100.000
    55.Egreta mare (Egretta alba)400.000
    56.Egreta mică (Egretta garzetta)400.000
    57.Eretele (Circus sp.)400.000
    58.Ferestraşul mic (Mergus albellus)75.000
    59.Fâsa (Anthus sp.)75.000
    60.Flamingul (Phoenicopterus ruber)75.000
    61.Fluierarul (Tringa sp.)75.000
    62.Forfecuţa (Loxia sp.)75.000
    63.Frunzăriţa (Hippolais sp.)75.000
    64.Fugaciul (Calidris sp.)75.000
    65.Furtunarul (Puffinus puffinus)75.000
    66.Gaia albă (Elanus caeruleus)2.000.000
    67.Gaia neagră (Milvus migrans)2.000.000
    68.Gaia roşie (Milvus milvus)2.000.000
    69.Ghionoaia (Picus sp.)250.000
    70.Gârliţa mică (Anser erythropus)1.000.000
    71.Gâsca polară (Anser caerulescens)1.000.000
    72.Gâsca de India (Anser indicus)1.000.000
    73.Gâsca călugăriţă (Branta leucopsis)1.000.000
    74.Gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis)1.000.000
    75.Grangurul (Oriolus oriolus)400.000
    76.Greluşelul (Locustella sp.)75.000
    77.Guşa roşie (Erithacus rubecula)75.000
    78.Guşa vânătă (Luscinia sp.)75.000
    79.Huhurezul (Strix sp.)400.000
    80.Hulubul de stepă (Syrrhaptes paradoxus)400.000
    81.Lăcarul (Acrocephalus sp.)75.000
    82.Lăcustarul (Sturnus roseus)75.000
    83.Lăstunul (Delichon sp.; Liparia sp.; Hirundo sp.)75.000
    84.Lebăda de iarnă (Cygnus cygnus)1.000.000
    85.Lebăda mică (Cygnus bewickii)1.000.000
    86.Lebăda de vară (Cygnus olor)1.000.000
    87.Lopătarul (Platalea leucorodia)500.000
    88.Lupul de mare (Stercorarius sp.)250.000
    89.Martinul cu trei degete (Rissa tridactyla)250.000
    90.Mărăcinarul (Saxicola sp.)250.000
    91.Mierla gulerată (Tordus torquatus alpestris)100.000
    92.Mierla neagră (Turdus merula)100.000
    93.Mierla de piatră (Monticola saxatilis)100.000
    94.Minuniţa (Aegolius funereus)500.000
    95.Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)100.000
    96.Muscarul (Ficedula sp.)100.000
    97.Nagâţul cu picioare galbene (Chettusia leucura)100.000
    98.Nagâţul de stepă (Vanellus gregarius)100.000
    99.Nagâţul sudic (Vanellus spinosus)100.000
    100.Nisiparul (Calidris alba)100.000
    101.Notatiţa (Phalaropus sp.)100.000
    102.Ochiul boului (Troglodytes troglodytes)100.000
    103.Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus)150.000
    104.Pasărea omătului (Plectrophenax nivalis)150.000
    105.Pescărelul negru (Cinclus sp.)150.000
    106.Pelicanul (Pelecanus sp.)1.000.000
    107.Pescăruşul albastru (Alcedo athis)150.000
    108.Pescăriţa (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.)150.000
    109.Pescăruşul (Larus sp.)150.000
    110.Pietrarul (Oenanthe sp.)150.000
    111.Pietruşul (Arenaria interpres)100.000
    112.Pitulicea (Phylloscopus sp.)100.000
    113.Piţigoiul (Parus sp.)75.000
    114.Piţiguşul (Aegithalos sp.)75.000
    115.Ploierul (Pluvialis sp.)75.000
    116.Potârnichea de stâncă (Alectoris graeca)600.000
    117.Presura (Enberiza sp.)75.000
    118.Prigoria (Merops apaiaster)75.000
    119.Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.)75.000
    120.Prundăraşul (Charadrius sp.)75.000
    121.Pupăza (Upupa epops)150.000
    122.Raţa cu cap alb (Oxyura leococephala)500.000
    123.Rândunica (Hyrunda sp.)75.000
    124.Scoicarul (Haemstopus stralegus)75.000
    125.Sfrânciocul (Lanius sp.)75.000
    126.Silvia (Sylvia sp.)75.000
    127.Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica)150.000
    128.Spârcaciul (Otis tetrax)1.500.000
    129.Sticletele (Carduelis sp.)75.000
    130.Stârcul de cireadă (Bubuleus ibis)150.000
    131.Stârcul galben (Ardeola ralloides)150.000
    132.Stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax)150.000
    133.Stârcul pitic (Ixobrychus minitus)150.000
    134.Stârcul roşu (Ardea purpurea)150.000
    135.Striga (Tyto alba guttata)500.000
    136.Stufărica (Cettia cetti)750.000
    137.Şerparul (Circaetus circaetus gallicus)250.000
    138.Şoimul (Falco sp.)250.000
    139.Şorecarul (Buteo sp.)500.000
    140.Ţicleanul (Sitta europaea)100.000
    141.Uliganul pescar (Pandion haliaetus)500.000
    142.Uliul (Accipiter sp.)250.000
    143.Viesparul (Pernis apivorus)250.000
    144.Vulturul alb (Neophron percnopterus)1.000.000
    145.Vulturul negru (Aegypius monachus)10.000.000
    146.Vulturul sur (Gyps fulvus)10.000.000
    147.Zăganul (Gypaetus barbatus)10.000.000
  -----------