HOTĂRÂRE nr. 91 din 4 februarie 2000pentru aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al Comunităţilor Europene şi statelor membre ale acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 9 februarie 2000    În temeiul prevederilor art. 94 pct. 2 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 10 februarie 2000 pe teritoriul României se aplică sistemul de tranzit comun al Comunităţilor Europene şi statelor membre ale acestora.  +  Articolul 2Direcţia Generală a Vamilor va elabora norme metodologice pentru aplicarea sistemului de tranzit comun, care vor fi aprobate prin decizie a directorului general şi se vor aplica începând cu data de 10 februarie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------