HOTĂRÂRE nr. 78 din 12 decembrie 2018privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– doamna deputat Șarapatin Elvira, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, în calitate de membru, în locul domnului deputat Tîlvăr Angel;– domnul deputat Vîlceanu Dan, aparținând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru afaceri europene la Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, în calitate de membru;– doamna deputat Mareș Mara, aparținând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați la Comisia pentru afaceri europene, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    București, 12 decembrie 2018.Nr. 78.----