HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 3 decembrie 2018pentru abrogarea art. 21 alin. (3) din Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, și a art. 22^1 alin. (3) din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 13 decembrie 2018    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 65 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul ILa articolul 21 din Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul IILa articolul 22^1 din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Simona Camelia Marcu
    București, 3 decembrie 2018.Nr. 1.069.-----