ORDIN nr. 5.611 din 29 noiembrie 2018pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 11 decembrie 2018    În baza prevederilor art. 217 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere vacantarea a două poziții de membru în cadrul Consiliului de etică și management universitar ca urmare a solicitărilor de încetare a acestei calități,ținând seama de necesitatea ocupării pozițiilor vacante în Consiliul de etică și management universitar și luând în considerare propunerile de numire pentru aceste poziții, formulate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior prin Adresa nr. 5.762/ARACIS din 23.10.2018 și de către Ministerul Educației Naționale prin Nota nr. 516/DGIU din 14.11.2018, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 8 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 punctul 2, litera b) va avea următorul cuprins: b) conf. univ. dr. ing. Flavius Mihai Frigură-Iliașa, Universitatea «Politehnica» din Timișoara;2. La articolul 1 punctul 3, liniuța va avea următorul cuprins: – prof. univ. dr. Luca Iamandi, Universitatea «Danubius» din Galați;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 29 noiembrie 2018.Nr. 5.611.----