METODOLOGIE din 28 ianuarie 2000privind comunicarea publică a prestaţiilor muzicale fixate pe fonograme şi tabelele cuprinzând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 3 februarie 2000  1. Prin comunicarea publică a prestaţiilor muzicale fixate pe fonograme se înţelege comunicarea acestora în spaţii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuinţarea unor mijloace mecanice sau electroacustice (instalaţii de amplificare, aparatura de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio sau televizoare, echipament informatic etc.).2. Sunt utilizatori, în sensul prezentei anexe, orice persoane fizice sau juridice autorizate, care folosesc cu orice titlu (de proprietate, administrare, închiriere, subinchiriere etc.) spaţii în care sunt comunicate prestaţii artistice muzicale fixate pe fonograme.3. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme autorizaţia pentru utilizarea prestaţiilor artistice muzicale fixate pe o fonograma şi sa plătească remuneraţii lunare potrivit tabelului din prezenta anexa, indiferent de durata efectivă a utilizării.4. Obligaţia de plată a remuneraţiilor revine administratorului spaţiului în care are loc comunicarea publică.5. În situaţia subinchirierii parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică, administratorii spaţiilor închiriate vor plati remuneraţii distincte dacă utilizează surse proprii de sunet sau de sunet şi imagine.6. Organismele de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot numi unul sau doi delegaţi pentru monitorizarea comunicării prestaţiilor artistice muzicale fixate pe o fonograma.Delegaţii au acces liber la concerte, discoteci, baruri, spectacole etc. numai în baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectivă şi a delegatiilor care indica ora şi scopul accesului.Delegaţii pot utiliza echipamente de înregistrare audio portabile în spaţiile în care sunt comunicate prestaţii artistice muzicale fixate pe fonograme.7. Comunicarea către utilizatori a modificării remuneraţiilor, pe baza prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996, se face de către organismele de gestiune colectivă prin cel puţin două anunţuri succesive publicate în doua ziare de răspândire naţionala.8. Plata remuneraţiilor datorate de utilizatori se efectuează lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii respective.9. Pentru întârzierile la plata utilizatorii datorează penalităţi stabilite contractual.TABELcuprinzând sumele cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, pentru comunicarea prestaţiilor artistice muzicale fixate pe fonograme
      UtilizatoriRemuneraţii (lei)
    Producători de fonogrameArtişti interpreţi sau executanţi
      012
    A.Unităţi de alimentaţie (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast-food, cofetării şi asimilate, săli de jocuri, cazinouri)*)    
    1.În oraşe sau în staţiuni turistice:    
    a)cu suprafaţa de până la 100 m250.00050.000
    b)cu suprafaţa cuprinsă între 100-200 m275.00075.000
    c)cu suprafaţa cuprinsă între 200-500 m2100.000100.000
    d)cu suprafaţa de peste 500 m2150.000150.000
    2.În comune şi sate:    
    a)cu suprafaţa de până la 50 m225.00025.000
    b)cu suprafaţa de peste 50 m230.00030.000
    B.Discoteci1,5% din1,5% din
    C.Unităţi comerciale sau de prestări de servicii**)încasări bruteîncasări brute
    1.În oraşe şi în staţiuni turistice:    
    a)cu suprafaţa de până la 100 m225.00025.000
    b)cu suprafaţa cuprinsă între 100-200 m250.00050.000
    c)cu suprafaţa cuprinsă între 200-500 m275.00075.000
    d)cu suprafaţa de peste 500 m2100.000100.000
    2.În comune şi sate    
    a)cu suprafaţa de până la 200 m2 inclusiv25.00025.000
    b)în spaţii cu suprafaţa de peste 200 m240.00040.000
    3.Standuri mobile, vehicule publicitare care activează în spaţii publice50.00050.000
    D.Sport şi agrement    
    1.Stadioane:    
    a)sub 10.000 de locuri125.000125.000
    b)peste 10.000 de locuri50 lei/scaun50 lei/scaun
    2.Piscine, plaje, ştranduri, pârtii de schi25.00025.000
    3.Patinoare deschise publicului50.00050.000
    4.Şcoli de dans, şcoli de balet, centre de sănătate şi gimnastică aerobică50.00050.000
    5.Săli de sport, patinoare şi piscine de antrenament sportiv25.00025.000
    6.Parcuri de distracţie75.00075.000
    7.Orăşele ale copiilor, serbări, alte activităţi dedicate copiilor50.00050.000
    E.Turism***)    
    1.Hoteluri până la categoria trei stele, situate în staţiuni turistice    
    a)cu capacitate de cazare mică25.00025.000
    b)cu capacitate de cazare medie (31-100 camere)50.00050.000
    c)cu capacitate de cazare mare75.00075.000
    2.Hoteluri până la categoria trei stele inclusiv, situate în oraşe:    
    a)cu capacitate de cazare mică30.00030.000
    b)cu capacitate de cazare medie50.00050.000
    c)cu capacitate de cazare mare100.000100.000
    3.Hoteluri de categoriile patru şi cinci stele200.000200.000
    4.Moteluri, cabane, campinguri şi sate de vacanţă25.00025.000
    5.Unităţi de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni25.00025.000
    F.Transporturi****)    
    1.Transporturi rutiere de pasageri:    
    a)autobuze, troleibuze, tramvaie10.00010.000
    b)microbuze şi taxiuri25.00025.000
    c)autocare în transport intern şi internaţional    
    -intern50.00050.000
    -extern100.000100.000
    -combinat75.00075.000
    d)Vehicule de agrement, atelaje, remorci, platforme25.00025.000
    2.Transporturi feroviare:    
    a)trenuri de pasageri în trafic intern75.00075.000
    b)trenuri de pasageri în trafic internaţional100.000100.000
    c)vagoane-restaurant sau bar în trafic intern75.00075.000
    d)vagoane-restaurant sau bar în trafic internaţional100.000100.000
    3.Transport aerian:    
    a)zboruri interne75.00075.000
    b)zboruri continentale150.000150.000
    c)zboruri transcontinentale300.000300.000
    4.Transport pe apă:    
    a)ambarcaţiuni de agrement pe lacuri25.00025.000
    b)transporturi fluviale de agrement75.00075.000
    5.Transport pe cablu:    
    a)telecabine25.00025.000
    b)lifturi şi ascensoare5.0005.000
    c)spaţii de aşteptare15.00015.000
    6.Aeroporturi:    
    a)interne75.00075.000
    b)internaţionale100.000100.000
    7.Gări şi staţii de metrou:    
    a)în Bucureşti şi în municipii reşedinţă de judeţ50.00050.000
    b)în alte oraşe40.00040.000
    c)săli de aşteptare clasa I30.00030.000
    8.Autogări25.00025.000
  ---------------- Notă *) În calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare spaţiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe activităţi, remuneraţiile reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme se vor plati pentru fiecare activitate în parte. Notă **) În calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare spaţiile comerciale utile. Notă ***) Remuneraţiile prevăzute pentru unităţile de cazare se percep numai în cazul existenţei echipamentelor radio-TV în camere. Notă ****) La transportul aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursa, dar numai în cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile pe luna nu se plătesc remuneraţii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare şi pe apa sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, după caz). -------------