METODOLOGIE din 28 ianuarie 2000privind utilizarea prestaţiilor artistice muzicale fixate pe fonograme de către organismele de radiodifuziune, televiziune şi distribuitorii prin cablu şi tabelele cuprinzând sumele cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 3 februarie 2000  1. Organismele de radiodifuziune, de televiziune şi distribuitorii prin cablu sunt obligaţi să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme autorizaţiile prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.2. Autorizaţiile eliberate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme acorda utilizatorilor dreptul de a emite, de a transmite sau de a retransmite orice fonograma aflată în comerţ, cu excepţia celor pentru care producătorul a interzis expres aceste modalităţi de utilizare secundară.3. Utilizatorii autorizaţi potrivit prevederilor pct. 1 şi 2 au obligaţia sa plătească o remuneraţie unica reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, calculată procentual din încasările brute lunare, potrivit tabelului nr. 1:    TABELUL Nr. 1
    AnulOrganisme de radiodifuziuneOrganisme de televiziuneDistribuitori prin cablu
    20002,2%1,5%0,8%
    20012,5%1,75%1%
  4. Prin derogare de la prevederile pct. 3 organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune autorizate au obligaţia sa plătească o remuneraţie unica reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, calculată procentual din încasările brute lunare, potrivit tabelului nr. 2:    TABELUL Nr. 2
    AnulSocietatea Română de RadiodifuziuneSocietatea Română de Televiziune
    20001,7%1,2%
    20011,9%1,5%
  5. Baza de calcul al remuneraţiei prevăzute la pct. 3 şi 4 reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, datorată de organismele de radiodifuziune şi de televiziune, o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scad taxa pe valoarea adăugată şi taxa locală de publicitate. Pentru distribuitorii prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea încasărilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adăugată.6. Remuneraţiile datorate potrivit prevederilor pct. 3 şi 4 se colectează de organismul de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi de organismul de gestiune colectivă a a drepturilor producătorilor de fonograme, desemnate prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor conform prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.7. Organismele de radiodifuziune şi de televiziune au obligaţia sa pună la dispoziţie organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme lista cuprinzând toate prestaţiile transmise în emisiuni sau înregistrate pentru nevoile propriilor emisiuni. Distribuitorii prin cablu vor furniza lista completa cuprinzând programele retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă respectiv.8. Plata remuneraţiilor prevăzute la pct. 3 şi 4, datorate de organismele de radiodifuziune şi de televiziune, se efectuează trimestrial. Termenul limita de plată este ziua a 10-a din trimestrul următor celui pentru care se efectuează plata.9. Plata remuneraţiilor prevăzute la pct. 3 şi 4, datorate de distribuitorii prin cablu, se efectuează lunar. Termenul limita de plată este ziua a 25-a a lunii următoare celei pentru care se face plata.10. Pentru întârzieri la plata utilizatorii datorează penalităţi stabilite contractual.------------