HOTĂRÂRE nr. 455 din 27 iunie 1991privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii "Centrala electrica de termoficare Drobeta-Turnu Severin - extindere cu un cazan de 420 t/h şi doua cazane de 105 t/h, cu funcţionare pe pacura"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 11 iulie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă proiectul în faza unica pentru obiectivul de investiţii "Centrala electrica de termoficare Drobeta-Turnu Severin - extindere cu un cazan de 420 t/h şi doua cazane de 105 t/h, cu funcţionare pe pacura", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici din anexa*) la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Lucrările rămase de executat la 31 decembrie 1990, în valoare de 891,7 mil. lei (în preţuri valabile la 31 decembrie 1989), se vor finanta din surse proprii, credite bancare şi alocaţii de la bugetul administraţiei centrale de stat, în limita fondurilor repartizate anual de ordonatorul principal de credite.---------------- Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN------------