ORDIN nr. 1.133 din 29 noiembrie 2018pentru prelungirea cu 60 de zile a termenelor stabilite la art. 3 și 4 din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 6 decembrie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.620 din 13.11.2018 al Direcției managementul resurselor cinegetice,ținând cont de Avizul nr. 6/2018 al Consiliului Național de Vânătoare,luând în considerare prevederile art. 4 din Decizia nr. 1 din 24.10.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență - Centrul Național pentru Combaterea Bolilor, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Termenele prevăzute la art. 3 și 4 din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 31 august 2018, se prelungesc cu 60 de zile de la data expirării acestora.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  București, 29 noiembrie 2018.Nr. 1.133.----