ORDIN nr. 1.524/1.552/2018pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.524 din 4 decembrie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.552 din 29 noiembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 5 decembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 14.670 din 4 decembrie 2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 5.198 din 29 noiembrie 2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 534 se introduce o nouă poziție, poziția 535, cu următorul cuprins:
  „535W54015001P01BC02MEFLOQUINUM 4)ELOQUINE 250 mgCOMPR.250 mgCN UNIFARMROMÂNIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR.PR1001,5363001,8755000,000000“
  2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 508 se introduc șase noi poziții, pozițiile 509-514, cu următorul cuprins:
  „509W64373001L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR11.130,8900001.270,8200000,000000
  510W64373002L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR14.372,9500004.804,6700000,000000
  511W64373002L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR14.372,9500004.804,6700000,000000
  512W64373001L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR11.130,8900001.270,8200000,000000
  513W64409001L01XE15VEMURAFENIBUM **1 ΩZELBORAFCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PENTRU UNITĂȚI DOZATE 56 X 1 COMPR. FILMPR56118,691607130,0553570,000000
  514W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10000 unități/ flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10000UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.PR53.013,2600003.292,0820000,000000“
  3. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.2: „Epidermoliza buloasă“, după poziția 19 se introduce o nouă poziție, poziția 20, cu următorul cuprins:
  „20W54309001D06BA01SULFADIAZINUMFLAMMAZINECREMA1%CN UNIFARMROMÂNIACUTIE X 500 G CREMĂPRF183,630000105,7400000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna decembrie 2018.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana Maria Mihai
  ----