ORDIN nr. 1.523/1.555/2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.523 din 4 decembrie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.555 din 3 decembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 4 decembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 14.669 din 4 decembrie 2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 5.224 din 3 decembrie 2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 363, 476-478, 494-496 și 503 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  363W55841001J02AX06ANIDULAFUNGINUMECALTA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER MANUFACTURING BELGIUM NVBELGIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.S11.210,656000328,824000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  476W62913001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)DESCOVY 200 mg/10 mgCOMPR. FILM.200 mg/10 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3071,8176660,000000
  477W62914001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)DESCOVY 200 mg/25 mgCOMPR. FILM.200 mg/25 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3071,8176660,000000
  478W62792001J05AR18ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIRGENVOYA 150 mg/150 mg/ 200 mg/10 mgCOMPR. FILM.150 mg/150 mg/200 mg/10 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30134,2876660,000000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  494W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.214,8500000,000000
  495W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1264,1400000,000000
  496W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1606,8500000,000000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  503W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.142,8400000,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 535 se introduc douăzeci de noi poziții, pozițiile 536-555, cu următorul cuprins:
  536W59497007J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMENHANCIN 875 mg/125 mgCOMPR. FILM.875 mg/125 mgRANBAXY IRELAND LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL INTRODUSE ÎN PUNGI DE POLIESTER/AL/ POLIESTER/PE X 21 COMPR. FILM.PRF210,9709520,000000
  537W59497004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMENHANCIN 875 mg/125 mgCOMPR. FILM.875 mg/125 mgRANBAXY IRELAND LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL INTRODUSE ÎN PUNGI DE POLIESTER/AL/POLIESTER/PE X 14 COMPR. FILM.PRF140,9707140,000000
  538W64358003J01FA10AZITHROMYCINUMSUMAMED FORTE 200 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ200 mg/5 mlPLIVA LJUBLJANA D.O.O.SLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CONȚINÂND PULB. PT. 37,5 ML SUSP. ORALĂ, O SERINGĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂ DIN PE/PS SAU PP/PP ȘI O LINGURIȚĂ DOZATOAREPRF160,3600000,000000
  539W62969001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGINA STADA 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgFAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.195,6200000,000000
  540W62968001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGINA STADA 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgFAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1932,6800000,000000
  541W64659001J02AX06ANIDULAFUNGINUMANIDULAFUNGINA TEVA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgTEVA OPERATIONS POLAND SP. Z.O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.008,8800000,000000
  542W64415013J05AE10DARUNAVIRUM**DARUNAVIR TEVA 800 mgCOMPR. FILM.800 mgTEVA OPERATIONS POLAND SP. Z.O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. PEID, FĂRĂ DESICANT X 30 COMPR. FILM.PR3038,5450000,000000
  543W64415010J05AE10DARUNAVIRUM**DARUNAVIR TEVA 800 mgCOMPR. FILM.800 mgTEVA OPERATIONS POLAND SP. Z.O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. PEID, CU DESICANT X 30 COMPR. FILM.PR3038,5450000,000000
  544W64753001J05AF09EMTRICITABINUMEMTRIVA 200 mgCAPS.200 mgGILEAD SCIENCE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 CAPS.PR3023,7183330,000000
  545W64752001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)DESCOVY 200 mg/25 mgCOMPR. FILM.200 mg/25 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3071,8176660,000000
  546W64751001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)DESCOVY 200 mg/10 mgCOMPR. FILM.200 mg/10 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3071,8176660,000000
  547W64755001J05AR18ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIRGENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mgCOMPR. FILM.150 mg/150 mg/200 mg/10 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UCIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30134,2876660,000000
  548W64583001J05AX12DOLUTEGRAVIRUM**TIVICAY 50 mgCOMPR. FILM.50 mgGLAXO WELLCOME S.A.SPANIAFLAC. PEID X 30 COMPR. FILM., ÎNCHISE CU CAPAC CU FILET DIN POLIPROPILENĂ ȘI SIGILIU CU LINIE DE INDUCȚIE CU O FAȚĂ DIN POLIETILENĂPR3090,0130000,000000
  549W13462001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 50 MLS1565,0300000,000000
  550W13462002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 100 MLS11.057,5900000,000000
  551W54752001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.PR1476,3600000,000000
  552W13462003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 200 MLS12.033,2600000,000000
  553W54752004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ, CU CAPACITATE DE 250 ML, A 200 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR13.980,2500000,000000
  554W54752003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF.PR12.007,3300000,000000
  555W54752002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.PR11.039,0100000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 170 se introduc două noi poziții, pozițiile 171 și 172, cu următorul cuprins:
  171W59497007J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMENHANCIN 875 mg/125 mgCOMPR. FILM.875 mg/125 mgRANBAXY IRELAND LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL INTRODUSE ÎN PUNGI DE POLIESTER/AL/POLIESTER/PE X 21 COMPR. FILM.PRF210,9709520,000000
  172W59497004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMENHANCIN 875 mg/125 mgCOMPR. FILM.875 mg/125 mgRANBAXY IRELAND LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL INTRODUSE ÎN PUNGI DE POLIESTER/AL/POLIESTER/PE X 14 COMPR. FILM.PRF140,9707140,000000
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 114, 219-222, 225 și 226 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  114W52220001L01CA02VINCRISTINUMSINDOVIN 1 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 mgSINDAN PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DE CAPACITATE 10 ML CE CONȚINE 1 MG PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.V.S134,6500000,000000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  219W07200001L01XC02RITUXIMABUM**1MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlROCHE PHARMA AGGERMANIACUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML - 10 MG/ML)S14.581,792000506,258000
  220W07199001L01XC02RITUXIMABUM**1MABTHERA 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlROCHE PHARMA AGGERMANIACUTIE X 2 FLACOANE X 10 MLS2941,69400090,826000
  221W64385001L01XC02RITUXIMABUM**1MABTHERA 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlROCHE PHARMA AGGERMANIACUTIE X 2 FLACOANE X 10 ML CARE CONȚIN 100 mg RITUXIMABUMPR2941,69400090,826000
  222W64386001L01XC02RITUXIMABUM**1MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlROCHE PHARMA AGGERMANIACUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML - 10 MG/ML)PR14.581,792000506,258000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  225W07881001L01XC03TRASTUZUMABUM**1HERCEPTIN 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgROCHE DIAGNOSTICS GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR12.291,18400077,756000
  226W64381001L01XC03TRASTUZUMABUM**1HERCEPTIN 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgROCHE DIAGNOSTICS GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 150 mg TRASTUZUMABPR12.291,18400077,756000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 514 se introduc cincizeci și patru de noi poziții, pozițiile 515-568, cu următorul cuprins:
  515W58856002L01AB01BUSULFANUMMYLERANCOMPR. FILM.2 mgEXCELLA GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLA BRUNĂ X 100 COMPR. FILM.P-RF10011,6917000,000000
  516W62602001L01BA01METHOTREXATUMMETHOTREXATE 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgREMEDICA LTD.CIPRUCUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR1000,3621000,000000
  517W64515001L01BB05FLUDARABINUMFLUDARABINA TEVA 25 mg/mlPULB. PT. SOL. INJ./PERF.25 mg/mlSINDAN PHARMA S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ (CAPACITATE 5 ML) CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. CONȚINÂND 50 MG FLUDARABINAPR185,8200000,000000
  518W64718001L01CA02VINCRISTINUMSINDOVIN 1 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF. I V1 mgSINDAN PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.V.PR134,6500000,000000
  519W64717005L01CD01PACLITAXELUMSINDAXEL 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1192,732000189,108000
  520W64717004L01CD01PACLITAXELUMSINDAXEL 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 43,33 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1964,7000000,000000
  521W64717003L01CD01PACLITAXELUMSINDAXEL 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 25 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1124,908000544,672000
  522W64717001L01CD01PACLITAXELUMSINDAXEL 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR142,5700000,000000
  523W64717002L01CD01PACLITAXELUMSINDAXEL 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 16,67 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR187,43200045,228000
  524W64435001L01DB03EPIRUBICINUMEPISINDAN 50 mgPULB. PT. SOL. INJ.50 mgSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, AVÂND CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR1133,3440003,176000
  525W64434001L01DB03EPIRUBICINUMEPISINDAN 10 mgPULB. PT. SOL. INJ.10 mgSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, AVÂND CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR132,35200025,648000
  526W64517003L01DB03EPIRUBICINUMEPIRUBICINA TEVA 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlSINDAN PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. A 25 ML SOL. INJ. X 50MG (50 MG/25 ML)PR1111,1200000,000000
  527W64517004L01DB03EPIRUBICINUMEPIRUBICINA TEVA 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlSINDAN PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. A 50 ML SOL. INJ. X 100 MG (100 MG/50 ML)PR1260,0100000,000000
  528W64517002L01DB03EPIRUBICINUMEPIRUBICINA TEVA 2 mg/mlSOL. INJ./PERF.2 mg/mlSINDAN PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. A 10 ML SOL. INJ. X 20 MG (20 MG/10 ML)PR159,4500000,000000
  529W63065001L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMICINA ACCORD 15000UIPULB. PT. SOL. INJ./PERF.15000 UIACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1122,3700000,000000
  530W63065002L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMICINA ACCORD 15000 UIPULB. PT. SOL. INJ./PERF.15000 UIACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR10104,6400000,000000
  531W64519003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlSINDAN - PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 45 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1164,1100000,000000
  532W64519002L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlSINDAN - PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 15 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR159,3200000,000000
  533W64512001L01XC02RITUXIMABUM**1RIXATHON 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ DE 10 ML X 100 MG RITUXIMABPR2833,1000000,000000
  534W64512002L01XC02RITUXIMABUM**1RIXATHON 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 3 FLAC. DIN STICLĂ DE 10 ML X 100 MG RITUXIMABPR3821,2933330,000000
  535W64421001L01XC02RITUXIMABUM**1BLITZIMA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgBIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML (500 MG RITUXIMAB IN 50 ML-10 MG/ML)PR13.818,1600000,000000
  536W64422001L01XC02RITUXIMABUM**1BLITZIMA 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mgBIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ X 10 ML (100 MG RITUXIMAB IN 10 ML-10 MG/ML)PR2784,7450000,000000
  537W64513001L01XC02RITUXIMABUM**1RIXATHON 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE 50 ML X 500 MG RITUXIMABPR14.084,6100000,000000
  538W64513002L01XC02RITUXIMABUM**1RIXATHON 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ DE 50 ML X 500 MG RITUXIMABPR24.049,1850000,000000
  539W64586001L01XC03TRASTUZUMABUM**1HERZUMA 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgBIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 20 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CONȚINÂND 150 MG TRASTUZUMABPR11.909,3200000,000000
  540W65029001L01XC03TRASTUZUMABUM**1KANJINTI 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 20 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CE CONȚINE 150 MG TRASTUZUMABPR11.909,3200000,000000
  541W64329001L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB ZENTIVA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgSYNTHON HISPANIA SLSPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30166,6010000,000000
  542W64329002L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB ZENTIVA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgSYNTHON HISPANIA SLSPANIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30166,6010000,000000
  543W64328002L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB ZENTIVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSYNTHON HISPANIA SLSPANIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30134,2360000,000000
  544W64328001L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB ZENTIVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSYNTHON HISPANIA SLSPANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30134,2360000,000000
  545W64607001L01XE08NILOTINIBUM**1TASIGNACAPS.150 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 28 CAPS.(BLIST. PVC/PVDC/AL) (CUTIE DIN CARTON)PR2894,8871420,000000
  546W64606001L01XE08NILOTINIBUM**1TASIGNACAPS.200 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 28 CAPS.(BLIST. PVC/PVDC/AL)PR28125,6728570,000000
  547W64608001L01XE08NILOTINIBUM**1TASIGNACAPS.50 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 120(3X40) CAPS. (BLIST. PVC/PVDC/AL)PR12046,0026660,000000
  548W64785001L01XE09TEMSIROLIMUSUMTORISEL 30 mgCONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.30mgWYETH LEDERLE - S.R.L.ITALIACUTIE X 1 FLAC. X 1,2 ML CONCENTRAT (30 MG) + 1 FLAC. X 1,8 SOLVENTPR13.435,5100000,000000
  549W64505001L01XE10EVEROLIMUS**1AFINITOR 10 mgCOMPR.10 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR.PR30478,3446660,000000
  550W64595001L01XE18RUXOLITINIBUM**1JAKAVICOMPR.20 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIAAMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR.PR56303,4375000,000000
  551W64596001L01XE18RUXOLITINIBUM**1JAKAVICOMPR.10 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIAAMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR.PR56261,2576780,000000
  552W64593001L01XE18RUXOLITINIBUM**1JAKAVICOMPR.5 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIAAMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR.PR56152,3514280,000000
  553W64594001L01XE18RUXOLITINIBUM**1JAKAVICOMPR.15 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIAAMBALAJ CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/AL X 56 COMPR.PR56303,4375000,000000
  554W64724002L01XE23DABRAFENIBUM**1 ΩTAFINLAR 50 mgCAPS.50 mgGLAXO WELLCOME - S.A.SPANIAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120168,7077500,000000
  555W64725002L01XE23DABRAFENIBUM**1 ΩTAFINLAR 75 mgCAPS.75 mgGLAXO WELLCOME - S.A.SPANIAFLACON ALB OPAC DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (HDPE) CU CAPAC FILETAT DIN POLIPROPILENĂ ȘI AGENT DESHIDRATANT SILICAGEL X 120 CAPSULEPR120252,7665000,000000
  556W64449002L01XE25TRAMETINIBUM**1 ΩMEKINIST 2 mgCOMPR. FILM.2 mgGLAXO WELLCOME - S.A.SPANIAFLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILM.PR301.170,9993330,000000
  557W64448002L01XE25TRAMETINIBUM**1 ΩMEKINIST 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgGLAXO WELLCOME - S.A.SPANIAFLAC. DIN PEID CU 30 COMPR. FILMPR30294,5213330,000000
  558W64764001L01XE33PALBOCICLIBUM**1IBRANCE 125 mgCAPS.125 mgPFIZER MANUFACTURING BELGIUM NVGERMANIACUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULEPR21861,3004760,000000
  559W64763001L01XE33PALBOCICLIBUM**1IBRANCE 100 mgCAPS.100 mgPFIZER MANUFACTURING BELGIUM NVGERMANIACUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULEPR21861,3004760,000000
  560W64762001L01XE33PALBOCICLIBUM**1IBRANCE 75 mgCAPS.75 mgPFIZER MANUFACTURING BELGIUM NVGERMANIACUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULEPR21861,3004760,000000
  561W64574004L01XX19IRINOTECANUMIRINOTESIN 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlSINDAN - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 15 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1461,136000141,824000
  562W64574001L01XX19IRINOTECANUMIRINOTESIN 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlSINDAN - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 2 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR156,8100000,000000
  563W64574002L01XX19IRINOTECANUMIRINOTESIN 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlSINDAN - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1130,2500000,000000
  564W64574003L01XX19IRINOTECANUMIRINOTESIN 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlSINDAN - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 25 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1602,9600000,000000
  565W64575001L02AB01MEGESTROLUMMEGESIN 160 mgCOMPR.160 mgSINDAN PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 30 COMPR.P-RF303,5883330,000000
  566W64402002L02BA03FULVESTRANTUM**FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF21.191,6750000,000000
  567W64719001M05BA02ACIDUM CLODRONICUM**SINDRONAT 300 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.300 mg/5 mlSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 5 ML. CONC. PT. SOL. PERF.PR128,0400000,000000
  568W64436002V03AF03CALCII FOLINASFOLCASIN 10 mg/mlSOL. INJ./PERF.10 mg/mlSINDAN-PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 10 ML. SOL. INJ./PERF.PR136,8880002,252000
  6. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 95 și 96 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  95W52552003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EUCREAS 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)P-RF602,5798000,668866
  96W52551003A10BD08COMBINATII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EUCREAS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)P-RF602,6314000,682100
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 167 se introduc șase noi poziții, pozițiile 168-173, cu următorul cuprins:
  168W63977001A10AB05INSULINUM ASPART**FIASP 100 unități/mlSOL INJ. ÎN FLAC.100 unități/mlNOVO NORDISK A/SDANEMARCA1 FLAC. (STICLĂ) X 10 ML SOL.PRF1106,9500000,000000
  169W64470003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EUCREAS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)PRF602,6314000,682100
  170W64183003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**DALTEX 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF602,1928330,000000
  171W64469003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**EUCREAS 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1000 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)PRF602,5798000,668866
  172W64184003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**DALTEX 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1000 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF602,1498330,000000
  173W64467005A10BH02VILDAGLIPTINUM**GALVUS 50 mgCOMPR.50 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X 56 COMPR.PRF562,6721420,576608
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1: „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 3, 7, 59 și 62 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  3W56024001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREHAEMOCTIN SDH 500PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.50 UI/mlBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 10 ML. SOLV. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ + 1 CANULĂ DUBLĂ CU DOUĂ FILTRE ȘI 1 CANULĂ TIP FLUTUREPR1714,732000319,678000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  7W13336001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREEMOCLOT 500 UIPULB. + SOLV. SOL. PERF.500 UIKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ NEUTRĂ TIP I DIN ELASTOMER TIP I CONȚINÂND PULBERE, 1 FLACON DIN STICLĂ NEUTRĂ TIP I CU DOP DIN ELASTOMER TIP I CONȚINÂND SOLVENT, 1 SET PENTRU RECONST. ȘI ADM.PR1714,732000274,298000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  59W61671001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREBERIATE 500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.500 UICSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 5 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN: 1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20, 1 SERINGĂ DE 5 ML, 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ, 2 TAMP. + PLASTUREPR1714,732000220,128000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  62W43392001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREFANHDI 50 ui/mlPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UIINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 10 ML SOLV. + 1 CANULĂ + 2 TAMPOANE CU ALCOOLS1714,732000141,528000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1: „Hemofilie și talasemie“, după poziția 62 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 63-71, cu următorul cuprins:
  63W64713001B02BD02OCTOCOG ALFA**KOVALTRY 250 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 UIBAYER AGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2,5 ML SOLVENT + 1 ADAPTOR PT. FLAC. + 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂPR1807,1200000,000000
  64W64716001B02BD02OCTOCOG ALFA**KOVALTRY 2000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.2000 UIBAYER AGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 5 ML SOLVENT + 1 ADAPTOR PT. FLAC. + 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂPR15.960,7200000,000000
  65W64715001B02BD02OCTOCOG ALFA**KOVALTRY 1000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1000 UIBAYER AGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2,5 ML SOLVENT + 1 ADAPTOR PT. FLAC. + 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂPR13.015,7600000,000000
  66W64714001B02BD02OCTOCOG ALFA**KOVALTRY 500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.500 UIBAYER AGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. 10 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU 2,5 ML SOLVENT + 1 ADAPTOR PT. FLAC. + 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂPR11.539,0800000,000000
  67W64441001V03AC03DEFERASIROXUM**1EXJADE 250 mgCOMPR. DISP.250 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 28 COMPR. DISP. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PR2852,5925000,000000
  68W64442001V03AC03DEFERASIROXUM**1EXJADE 500 mgCOMPR. DISP.500 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 28 COMPR. DISP. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PR2895,8971420,000000
  69W64440001V03AC03DEFERASIROXUM**1EXJADE 125 mgCOMPR. DISP.125 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 28 COMPR. DISP. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PR2827,5553570,000000
  70W64444001V03AC03DEFERASIROXUM**1EXJADE 360 mgCOMPR. FILM.360 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ALU X 30 COMPR. FILM.PR3097,3770000,000000
  71W64443001V03AC03DEFERASIROXUM**1EXJADE 180 mgCOMPR. FILM.180 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ALU X 30 COMPR. FILM.PR3049,8693330,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 11-13 și 18 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  11W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.214,8500000,000000
  12W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1264,1400000,000000
  13W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1606,8500000,000000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  18W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.142,8400000,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 18 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 19-25, cu următorul cuprins:
  19W54752002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.PR11.039,0100000,000000
  20W13462001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 50 MLS1565,0300000,000000
  21W13462002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 100 MLS11.057,5900000,000000
  22W13462003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 200 MLS12.033,2600000,000000
  23W54752001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.PR1476,3600000,000000
  24W54752003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF.PR12.007,3300000,000000
  25W54752004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ, CU CAPACITATE DE 250 ML, A 200 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR13.980,2500000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.3: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2W64784001N07XX08TAFAMIDIS**VYNDAQELCAPS. MOI20 mgPENN PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL A CÂTE 15 CAPSULE MOIPR301.783,9966660,000000
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.7: „Sindrom Prader Willi“, după poziția 7 se introduce o nouă poziție, poziția 8, cu următorul cuprins:
  8W64823002H01AC01SOMATROPINUM**GENOTROPIN 16 UI/ml (5,3 mg/ml)PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.16 UI/ml (5,3 mg/ml)PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NVBELGIACUTIE CU 1 CARTUȘ BICAMERAL MULTIDOZĂ CARE CONȚINE PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.PRF1464,4600000,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 11-13 și 18 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  11W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.214,8500000,000000
  12W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1264,1400000,000000
  13W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1606,8500000,000000
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………
  18W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.142,8400000,000000
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 18 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 19-25, cu următorul cuprins:
  19W13462002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 100 MLS11.057,5900000,000000
  20W13462001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 50 MLS1565,0300000,000000
  21W13462003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 200 MLS12.033,2600000,000000
  22W54752001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.PR1476,3600000,000000
  23W54752002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.PR11.039,0100000,000000
  24W54752003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF.PR12.007,3300000,000000
  25W54752004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ, CU CAPACITATE DE 250 ML, A 200 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR13.980,2500000,000000
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.19 „Scleroză tuberoasă“, după poziția 5 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 6-10, cu următorul cuprins:
  6W64600002L01XE10EVEROLIMUS**1VOTUBIACOMPR.2,5 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR.PR30202,1493330,000000
  7W64601001L01XE10EVEROLIMUS**1VOTUBIACOMPR.5 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR.PR30390,2510000,000000
  8W64605001L01XE10EVEROLIMUS**1VOTUBIA 5 mgCOMPR. PT. DISP. ORALĂ5 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂPR30394,2176660,000000
  9W64604001L01XE10EVEROLIMUS**1VOTUBIA 3 mgCOMPR. PT. DISP. ORALĂ3 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂPR30239,1296660,000000
  10W64603001L01XE10EVEROLIMUS**1VOTUBIA 2 mgCOMPR. PT. DISP. ORALĂ2 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂPR30162,5080000,000000
  17. La secțiunea P7 „Program național de boli endocrine“ - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne, poziția 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
  42W42407001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUM**ACLASTA 5 mg/100 mlSOL. PERF.5 mg/100 mlNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLACON PLASTIC (POLIMER CICLOOLEFINIC) X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ÎNCHIS CU UN DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ACOPERIT CU FLUORO-POLIMER + 1 CAPAC ALUMINIU/POLIPROPILENĂ CU COMPONENTĂ FLIPPR1889,0000000,000000
  18. La secțiunea P7 „Program național de boli endocrine“ - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne, după poziția 96 se introduc șase noi poziții, pozițiile 97-102, cu următorul cuprins:
  97W61161002H03AA01LEVOTHYROXINUMACCU-THYROX 50 micrograme/5 mlSOL. ORALĂ50 micrograme/5 mlGALENICA PHARMACEUTICAL INDUSTRY - S.A.OLANDACUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CONȚINÂND 75 ML SOL. ORALĂ ȘI 1 SERINGĂ DOZATOARE DE 5 ML GRADATĂ LA 0,1 ML ȘI 1 ADAPTOR PT. FLACON SAU O LINGURIȚĂ DUBLĂ DIN PLASTIC DE 2,5/5 MLP6L218,9150000,000000
  98W61162002H03AA01LEVOTHYROXINUMACCU-THYROX 100 micrograme/5 mlSOL. ORALĂ100 micrograme/5 mlGALENICA PHARMACEUTICAL INDUSTRY - S.A.OLANDACUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CONȚINÂND 75 ML SOL. ORALĂ ȘI 1 SERINGĂ DOZATOARE DE 5 ML GRADATĂ LA 0,1 ML ȘI 1 ADAPTOR PT. FLACON SAU O LINGURIȚĂ DUBLĂ DIN PLASTIC DE 2,5/5 MLP6L220,6500000,000000
  99W61160002H03AA01LEVOTHYROXINUMACCU-THYROX 25 micrograme/5 mlSOL. ORALĂ25 micrograme/5 mlGALENICA PHARMACEUTICAL INDUSTRY - S.A.OLANDACUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CONȚINÂND 75 ML SOL. ORALĂ ȘI 1 SERINGĂ DOZATOARE DE 5 ML GRADATĂ LA 0,1 ML ȘI 1 ADAPTOR PT. FLACON SAU O LINGURIȚĂ DUBLĂ DIN PLASTIC DE 2,5/5 MLP6L218,9150000,000000
  100W64472001M05BA08ACIDUM ZOLEDRONICUM**ACLASTA 5 mg/100 mlSOL. PERF.5 mg/100 mlNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. X 100 ML + 1 CAPAC AL/PP CU COMPONENTĂ FLIP.PR1889,0000000,000000
  101W62143002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**DA-BONE 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UITEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANYUNGARIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 4X1 COMPR.P6L47,3025000,000000
  102W62143001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**DA-BONE 70 mg/5.600 UICOMPR.70 mg/5600 UITEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANYUNGARIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L47,3025000,000000
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 165-167, 174 și 228-231 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  165W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.214,8500000,000000
  166W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1264,1400000,000000
  167W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1606,8500000,000000
  ...............................................................................................................................................................................................................................……………………
  174W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.142,8400000,000000
  ................................................................................................................................................................................................................................……………………
  228W07200001L01XC02RITUXIMABUM**MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlROCHE PHARMA AGGERMANIACUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML - 10 MG/ML)S14.581,792000506,258000
  229W07199001L01XC02RITUXIMABUM**MABTHERA 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/ mlROCHE PHARMA AGGERMANIACUTIE X 2 FLACOANE X 10 MLS2941,69400090,826000
  230W64385001L01XC02RITUXIMABUM**MABTHERA 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlROCHE PHARMA AGGERMANIACUTIE X 2 FLACOANE X 10 ML CARE CONȚIN 100 MG RITUXIMABUMPR2941,69400090,826000
  231W64386001L01XC02RITUXIMABUM**MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlROCHE PHARMA AGGERMANIACUTIE X 1 FLACON X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML - 10 MG/ ML)PR14.581,792000506,258000
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 316 se introduc douăzeci și cinci de noi poziții, pozițiile 317-341, cu următorul cuprins:
  317W62969001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA STADA 70 mgPULB. PT.CONC. PT. SOL. PERF.70 mgFAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.195,6200000,000000
  318W62968001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA STADA 50 mgPULB. PT.CONC. PT. SOL. PERF.50 mgFAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1932,6800000,000000
  319W13462003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 200 MLS12.033,2600000,000000
  320W13462001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 50 MLS1565,0300000,000000
  321W13462002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 100 MLS11.057,5900000,000000
  322W54752001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.PR1476,3600000,000000
  323W54752002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.PR11.039,0100000,000000
  324W54752003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF.PR12.007,3300000,000000
  325W54752004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ, CU CAPACITATE DE 250 ML, A 200 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR13.980,2500000,000000
  326W58856002L01AB01BUSULFANUMMYLERANCOMPR. FILM.2 mgEXCELLA GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 100 COMPR. FILM.PRF10011,6917000,000000
  327W62602001L01BA01METHOTREXATUMMETHOTREXATE 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgREMEDICA LTD.CIPRUCUTIE CU 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.PR1000,3621000,000000
  328W64515001L01BB05FLUDARABINUMFLUDARABINA TEVA 25 mg/mlPULB. PT. SOL. INJ./PERF.25 mg/mlSINDAN PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ (CAPACITATE 5 ML) CU PULB. PT. SOL. INJ/PERF. CONȚINÂND 50 MG FLUDARABINĂPR185,8200000,000000
  329W64519002L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlSINDAN - PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 15 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR159,3200000,000000
  330W64519003L01XA02CARBOPLATINUMCARBOPLATIN TEVA 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlSINDAN - PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 45 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1164,1100000,000000
  331W64512001L01XC02RITUXIMABUM**RIXATHON 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ DE 10 ML X 100 MG RITUXIMABPR2833,1000000,000000
  332W64422001L01XC02RITUXIMABUM**BLITZIMA 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mgBIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ X 10 ML (100 MG RITUXIMAB ÎN 10 ML-10 MG/ML)PR2784,7450000,000000
  333W64421001L01XC02RITUXIMABUM**BLITZIMA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgBIOTEC SERVICES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 50 ML (500 MG RITUXIMAB ÎN 50 ML-10 MG/ML)PR13.818,1600000,000000
  334W64513002L01XC02RITUXIMABUM**RIXATHON 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 2 FLAC. DIN STICLĂ DE 50 ML X 500 MG RITUXIMABPR24.049,1850000,000000
  335W64512002L01XC02RITUXIMABUM**RIXATHON 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 3 FLAC. DIN STICLĂ DE 10 ML X 100 MG RITUXIMABPR3821,2933330,000000
  336W64513001L01XC02RITUXIMABUM**RIXATHON 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgSANDOZ GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE 50 ML X 500 MG RITUXIMABPR14.084,6100000,000000
  337W64440001V03AC03DEFERASIROXUM**EXJADE 125 mgCOMPR. DISP.125 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 28 COMPR. DISP. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PR2827,5553570,000000
  338W64441001V03AC03DEFERASIROXUM**EXJADE 250 mgCOMPR. DISP.250 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 28 COMPR. DISP. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PR2852,5925000,000000
  339W64442001V03AC03DEFERASIROXUM**EXJADE 500 mgCOMPR. DISP.500 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 28 COMPR. DISP. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PR2895,8971420,000000
  340W64443001V03AC03DEFERASIROXUM**EXJADE 180 mgCOMPR. FILM.180 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ALU X 30 COMPR. FILM.PR3049,8693330,000000
  341W64444001V03AC03DEFERASIROXUM**EXJADE 360 mgCOMPR. FILM.360 mgNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ALU X 30 COMPR. FILM.PR3097,3770000,000000
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, după poziția 124 se introduce o nouă poziție, poziția 125, cu următorul cuprins:
  125W02947002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ TERAPIA 1 mg/mlSOL. INJ.1 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ CU PUNCT DE RUPERE X 1 ML SOL. INJ.PR102,2200000,000000
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, poziția 88 se modifică și va avea următorul cuprins:
  88W56595001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B**ZUTECTRASOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ500 UIBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 5 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ A CÂTE 1 ML SOL. INJ. (500 UI) AMBALATE ÎN BLISTEREPRF5964,6320000,000000
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, după poziția 127 se introduc două noi poziții, pozițiile 128 și 129, cu următorul cuprins:
  128W62968001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA STADA 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgFAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1932,6800000,000000
  129W62969001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA STADA 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgFAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.195,6200000,000000
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 153-155 și 162 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  153W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.214,8500000,000000
  154W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1264,1400000,000000
  155W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1606,8500000,000000
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………
  162W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.142,8400000,000000
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi si pancreas“, după poziția 213 se introduc zece noi poziții, pozițiile 214-223, cu următorul cuprins:
  214W62969001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA STADA 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgFAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.195,6200000,000000
  215W62968001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGINA STADA 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgFAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1932,6800000,000000
  216W54752003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML X 100 ML SOL. PERF.PR12.007,3300000,000000
  217W54752002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML X 50 ML SOL. PERF.PR11.039,0100000,000000
  218W13462003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 200 MLS12.033,2600000,000000
  219W13462002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 100 MLS11.057,5900000,000000
  220W13462001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAMSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON X 50 MLS1565,0300000,000000
  221W54752001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML X 20 ML SOL. PERF.PR1476,3600000,000000
  222W54752004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 10%SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA PHARMAZEUTICA PROD.AUSTRIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ, CU CAPACITATE DE 250 ML, A 200 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR13.980,2500000,000000
  223W64598001L04AC02BASILIXIMABUM**SIMULECT 20 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. SAU PERF.20 mgNOVARTIS PHARMA SA.S.FRANȚACUTIE X 1 FLAC. CU PULB.+ 1 FIOLĂ SOLV. APĂ PT. PREP. INJ.PR14.414,8700000,000000
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, după poziția 150 se introduc două noi poziții, pozițiile 151 și 152, cu următorul cuprins:
  151W02947002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINA TERAPIA 1 mg/mlSOL. INJ.1 mg/mlTERAPIA SAROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ CU PUNCT DE RUPERE X 1 ML SOL. INJ.PR102,2200000,000000
  152W64598001L04AC02BASILIXIMABUM**SIMULECT 20 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. SAU PERF.20 mgNOVARTIS PHARMA SA.S.FRANȚACUTIE X 1 FLAC. CU PULB.+ 1 FIOLĂ SOLV. APĂ PT. PREP. INJ.PR14.414,8700000,000000
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.8: „Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic“, poziția 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  2W56595001J06BB04IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B**ZUTECTRASOL INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ500 UIBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 5 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ A CÂTE 1 ML SOL. INJ. (500 UI) AMBALATE ÎN BLISTEREPRF5964,6320000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  -----