DECRET nr. 93 din 28 martie 1983privind aprobarea statutelor organizaţiilor socialiste din agricultura
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 30 martie 1983    În scopul reglementării unitare a organizării şi activităţii organizaţiilor socialiste din agricultura, pe baza hotărîrii Congresului al II-lea al consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silviculturii şi gospodărirea apelor şi a Congresului al IV-lea al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, de adoptare a statutelor acestor organizaţii,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă statutele organizaţiilor socialiste din agricultura şi anume: a) Statutul cooperativei agricole de producţie; b) Statutul asociaţiei economice intercooperatiste; c) Statutul cooperării şi asocierii cooperativelor agricole de producţie cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor; d) Statutul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist.Statutele fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Decretul Consiliului de Stat nr. 346/1977 se abroga, cu excepţia prevederilor art. 1 lit. b) privind Statutul uniunilor cooperativelor agricole de producţie, care rămîn în vigoare.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste RomâniaSTATUT 28/03/1983STATUT 28/03/1983STATUT 28/03/1983STATUT 28/03/1983