DECIZIE nr. 997 din 13 noiembrie 2018privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 29 noiembrie 2018  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4), (5), (6) și (12) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Entitățile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice pot percepe furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele maxime prevăzute în anexă.(2) Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși valoarea de zero lei.(3) Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Sorin Mihai Grindeanu
  București, 13 noiembrie 2018.Nr. 997.  +  ANEXĂ
  LISTA
  tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică
  Nr crt.Tip de accesTarife maxime anuale
  Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniuClădiri cu valoare de patrimoniu
  1Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în localități rang 2 și 3 2,70 lei/ml-
  2Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria II (subtraversare), situate în localități rang 2 și 3 și cabluri direct îngropate în/sub partea noncarosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I situate în localități rang 2 și 30,69 lei/ml-
  3Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în localități rang 0 și 10,80 lei/ml-
  4Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriu portuar (inclusiv rada portului)1,79 lei/ml-
  5Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona A - localități rang 0 și 11,93 lei/ml-
  6Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona B - localități rang 0 și 10,85 lei/ml-
  7Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona C - localități rang 0 și 10,56 lei/ml-
  8Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona D - localități rang 0 și 10,48 lei/ml-
  9Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale - utilizare discontinuă00,58 lei/ml
  10Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale - utilizare continuă1,31 lei/ml2,41 lei/ml
  11Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare discontinuă1,16 lei/ml2,22 lei/ml
  12Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă3,38 lei/ml5,55 lei/ml
  13Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)9,09 lei/mp-
  14Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) situate în localități rang 0 și 15,63 lei/mp-
  15Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) situate în localități rang 2 și 352,51 lei/mp-
  16Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (stradă urbană categoria II) - localități rang 2 și 36,90 lei/mp-
  17Cutii instalate pe/în turn - localități rang 0 și 13,07 lei/mp-
  18Cutii instalate pe/în turn - localități rang 2 și 326,52 lei/mp-
  19Cutii instalate pe/în turn - localități rang 4 și 535,57 lei/mp-
  20Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 12,05 lei/mp35,37 lei/mp
  21Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 168,69 lei/mp118,67 lei/mp
  22Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 102,99 lei/mp
  23Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 129,84 lei/mp70,10 lei/mp
  24Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 162,03 lei/mp110,34 lei/mp
  25Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1158,66 lei/mp231,13 lei/mp
  26Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 124,47 lei/mp63,39 lei/mp
  27Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1102,32 lei/mp160,70 lei/mp
  28Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 16,72 lei/mp41,20 lei/mp
  29Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 107,69 lei/mp
  30Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1013,71 lei/mp
  31Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 142,70 lei/mp86,19 lei/mp
  32Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 18,90 lei/mp43,93 lei/mp
  33Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 317,33 lei/mp44,38 lei/mp
  34Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități rang 2 și 371,43 lei/mp112,00 lei/mp
  35Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 366,02 lei/mp105,24 lei/mp
  36Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, localități rang 2 și 3144,46 lei/mp203,30 lei/mp
  37Cutii instalate sub/pe clădiri industriale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 302,46 lei/mp
  38Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, localități rang 2 și 321,12 lei/mp49,11 lei/mp
  39Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 33,26 lei/mp26,80 lei/mp
  40Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități rang 2 și 350,33 lei/mp85,63 lei/mp
  41Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 521,53 lei/mp45,93 lei/mp
  42Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități rang 4 și 570,32 lei/mp106,91 lei/mp
  43Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 565,44 lei/mp100,81 lei/mp
  44Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5136,18 lei/mp189,24 lei/mp
  45Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 508,12 lei/mp
  46Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 524,95 lei/mp50,20 lei/mp
  47Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 58,85 lei/mp30,07 lei/mp
  48Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 551,29 lei/mp83,13 lei/mp
  N O T E:1. În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm^3 și 0,08 m^3.