DECRET nr. 346 din 28 septembrie 1977privind aprobarea statutelor organizaţiilor cooperatiste din agricultura
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 30 septembrie 1977    În scopul reglementării unitare a organizării şi activităţii unităţilor agricole cooperatiste, pe baza hotărîrii Congresului al III-lea al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie de adoptare a statutelor acestor unităţi,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă statutele organizaţiilor cooperatiste din agricultura şi anume: a) Statutul cooperativei agricole de producţie; b) Statutul uniunilor cooperativelor agricole de producţie; c) Statutul consiliului intercooperatist; d) Statutul asociaţiei economice intercooperatiste; e) Statutul cooperării şi asocierii cooperativelor agricole de producţie cu unităţi de stat sau ale cooperaţiei de consum.Statutele fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 2Decretul Consiliului de Stat nr. 112/1974 privind aprobarea Statutului consiliului intercooperatist, Decretul Consiliului de Stat nr. 113/1974 privind aprobarea Statutului asociaţiei intercooperatiste şi Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1974 privind aprobarea Statutului cooperării şi asocierii dintre unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie se abroga.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste RomâniaSTATUT 28/09/1977STATUT 28/09/1977STATUT 28/09/1977STATUT 28/09/1977STATUT 28/09/1977