RECTIFICARE nr. 1.458 din 19 noiembrie 2018referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.458/2018
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 28 noiembrie 2018    În anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.458/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilormaximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 21 noiembrie 2018, se fac următoarele rectificări:– în tabelul de la pct. 1, la nr. crt. 6768, în coloana „Cod_cim“, în loc de: „W62156001“ se va citi: „W64756001“;– în tabelul de la pct. 2, la nr. crt. 2320, în coloana „Cod_cim“, în loc de: „W64756001“ se va citi: „W62156001“ și în coloana „Firma/Țara“, în loc de: „GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA“ se va citi: „GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE“.----