ORDONANTA nr. 2 din 17 iulie 1992privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi economiei vinatului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 3 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 11 alin. 1 din Legea nr. 42/1992 pentru aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 şi a unor măsuri de protecţie a fondului forestier, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Evaluarea pagubelor cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii sau infracţiuni, se face în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Evaluarea pagubelor cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care răspunderea materială se stabileşte în conformitate cu prevederile Codului muncii, se face în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2.În cazul în care se dovedeşte ca pagubele s-au produs cu stirea sau cu acordul personalului silvic însărcinat cu paza şi gestionarea fondului forestier, evaluarea prejudiciilor se va face potrivit prevederilor anexei nr. 1.  +  Articolul 3În cazul unor pagube produse în păduri cu funcţii speciale de protecţie, determinate ca atare prin amenajamentele silvice, valoarea despăgubirilor, stabilite pe baza prevederilor anexelor nr. 1 şi 2, se dublează.  +  Articolul 4Cuantumul despăgubirilor pentru acoperirea pagubelor cauzate economiei vinatului prin faptele ilicite prevăzute la art. 32 şi 34 din Legea nr. 26/1976 privind economia vinatului şi vînătoarea se stabileşte potrivit anexei nr. 3.În cazul pagubelor produse economiei vinatului din crescatorii, tarcuri şi parcuri, cuantumul despăgubirilor stabilit potrivit anexei nr. 3 se dublează.  +  Articolul 5Despăgubirile determinate potrivit art. 1-4 pentru acoperirea pagubelor produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier şi economiei vinatului, de pe terenurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva", se încasează de filialele teritoriale ale acesteia sau de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, după caz, şi se utilizează de către regie pentru cultura şi refacerea pădurilor.  +  Articolul 6Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 7Orice prevederi contrare prezentei ordonanţe se abroga. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul mediului,Marcian Bleahu  +  Anexa 1 EVALUAREApagubelor cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii sau infracţiuni  +  Capitolul A - Arbori
    Nr. crt.Diametrul măsurat la cioată (l)  - cm -Coeficienţi pentru calculul prejudiciilor (K1)
    RăşinoaseCvercinee, paltin, frasin, cireşAlte foioase
    1.2,1 - 4(3)0,20,30,2
    2.4,1 - 80,30,50,3
    3.8,1 - 120,50,90,4
    4.12,1 - 160,71,10,5
    5.16,1 - 200,81,30,7
    6.20,1 - 241,01,80,8
    7.24,1 - 281,73,01,1
    8.28,1 - 322,84,52,2
    9.32,1 - 364,18,63,6
    10.36,1 - 405,512,35,4
    11.40,1 - 447,016,67,2
    12.44,1 - 489,021,49,2
    13.48,1 - 5211,526,911,5
    14.52,1 - 5613,935,015,4
    15.56,1 - 6016,542,720,7
    16.60,1 - 6419,451,325,7
    17.64,1 - 6822,059,731,6
    18.68,1 - 7224,368,937,7
    19.72,1 - 7626,078,043,6
    20.76,1 - 8028,288,549,4
    21.Peste 8029,898,355,8
  Precizări privind stabilirea pagubelor pentru arbori (1) Diametrul cioatei se măsoară la distanta de maximum 0,30 m de la sol, indiferent de înălţimea acesteia. (2) Valoarea pagubei pentru un arbore se calculează prin înmulţirea coeficientului K1 din tabel, corespunzător diametrului măsurat la cioata, cu preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării. (3) Valoarea pagubelor pentru exemplarele cu diametrul măsurat la cioata sub 2 cm, se calculează potrivit prevederilor din cap. B "Puieţi şi lastari". NOTĂ:- Valoarea pagubelor se diminuează cu valoarea materialului lemnos recuperat de către unitatea prejudiciata, calculată la preţul mediu al masei lemnoase pe picior, în vigoare la data constatării pagubei.- Evaluarea pagubelor priveşte atît arborii verzi cît şi cei uscati, pe picior sau doboriti de fenomene naturale ori de alte persoane decît cele care au cauzat paguba.
   +  Capitolul B - Puieţi şi lastari
         
    Nr. crt.Specificaţii- lei/buc -
    a) Puieţi forestieri de talie mică, nerepicaţi
    1.Răşinoase din solarii4
    2.Brad, duglas şi larice din pepiniere10
    3.Alte răşinoase din pepiniere7
    4.Plop euramerican de 1 an, din pepiniere25
    5.Plop euramerican de 2 ani, din pepiniere50
    6.Plop alb din pepiniere15
    7.Nuc din pepiniere15
    8.Stejari din pepiniere:  
      - de 1 an8
      - de 2 ani10
    9.Alte specii de foioase din pepiniere:  
      - principale de amestec de 1 an6
      - principale de amestec de 2 ani8
      - ajutor, arbuşti de 1 an4
      - ajutor, arbuşti de 2 ani7
    b) Puieţi de răşinoase, repicaţi
    10.Brad, molid14
    11.Duglas, larice16
    c) Puieţi de talie mare şi pentru plantaje
    12.Molid, brad550
    13.Alte răşinoase300
    14.Cvercinee250
    15.Alte specii de foioase200
    d) Puieţi din plantaţii sau regenerări naturale (se ia în calcul un puiet sau lăstar la mp)
    16.Răşinoase60
    17.Stejari100
    18.Plop euramerican150
    19.Alte specii de foioase:  
      - fag şi alte specii principale de bază80
      - principale de amestec60
      - ajutor, arbuşti35
    e) Lăstari
    20.Cvercinee70
    21.Fag50
    22.Alte specii de foioase30
             
    f) Pomi de iarnă
        Categorii de diametre/cm
    2,1 - 44,1 - 88,1 - 12
    23.Brad, duglas6008001.000
    24.Molid400550800
  Precizări pentru evaluarea pagubelor produse la puieţi şi lastari (1) La categoria "pomi de iarna" se considera ca s-au produs pagube în următoarele situaţii: cînd taierile ilegale s-au efectuat în tot cursul anului în culturile speciale care au aceasta destinaţie sau în perioada 1-31 decembrie în restul arboretelor de rasinoase. (2) În situaţia în care preţul lemnului pe picior se modifica, valoarea pagubei produse puietilor şi lastarilor se modifica, de asemenea, prin multiplicarea cu un coeficient rezultat din raportul dintre noul preţ al lemnului pe picior şi cel existent la elaborarea prezentelor prevederi.
   +  Anexa 2 EVALUAREApagubelor produse prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care răspunderea materială se stabileşte în conformitate cu prevederile Codului muncii  +  Capitolul A - Arbori
    Nr. crt.Diametrul măsurat la cioată (l)  - cm -Coeficienţi pentru calculul prejudiciilor (K2)
    RăşinoaseCvercinee, paltin, frasin, cireşAlte foioase
    1.2,1 - 4(3)0,10,20,1
    2.4,1 - 80,20,30,2
    3.8,1 - 120,30,50,2
    4.12,1 - 160,40,60,3
    5.16,1 - 200,50,80,4
    6.20,1 - 240,61,10,5
    7.24,1 - 281,01,80,7
    8.28,1 - 321,72,51,3
    9.32,1 - 362,55,12,2
    10.36,1 - 403,37,43,2
    11.40,1 - 444,29,94,3
    12.44,1 - 485,412,85,5
    13.48,1 - 526,916,16,9
    14.52,1 - 568,321,09,3
    15.56,1 - 609,925,612,4
    16.60,1 - 6411,630,815,4
    17.64,1 - 6813,235,818,9
    18.68,1 - 7214,641,322,6
    19.72,1 - 7615,646,826,1
    20.76,1 - 8016,953,129,7
    21.Peste 8017,959,033,5
  Precizări privind stabilirea pagubelor pentru arbori (1) Diametrul cioatei se măsoară la distanta de maximum 0,30 m de la sol, indiferent de înălţimea acesteia. (2) Valoarea pagubei pentru un arbore se calculează prin înmulţirea coeficientului K2 din tabel, corespunzător diametrului măsurat la cioata, cu preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării. (3) Valoarea pagubelor pentru exemplarele subtiri - pînă la 2 cm inclusiv - se calculează potrivit prevederilor din cap. B "Puieţi şi lastari". NOTĂ:Valoarea pagubelor se diminuează cu valoarea materialului lemnos recuperat de către unitatea prejudiciata, calculată la preţul mediu al masei lemnoase pe picior, în vigoare la data constatării pagubei.- Evaluarea pagubelor priveşte atît arborii verzi cît şi cei uscati, pe picior sau doboriti de fenomene naturale ori de alte persoane decît cele care au provocat paguba.
   +  Capitolul B - Puieţi şi lastari
    Nr. crt.Specificaţii- lei/buc -
    a) Puieţi forestieri de talie mică, nerepicaţi
    1.Răşinoase din solarii1
    2.Brad, duglas şi larice din pepiniere5
    3.Alte răşinoase din pepiniere3
    4.Plop euramerican de 1 an din pepiniere12
    5.Plop euramerican de 2 ani din pepiniere20
    6.Plop alb din pepiniere7
    7.Nuc din pepiniere6
    8.Stejari din pepiniere:  
      - de 1 an4
      - de 2 ani6
    9.Alte specii de foioase din pepiniere:  
      - principale de amestec de 1 an3
      - principale de amestec de 2 ani4
      - ajutor, arbuşti de 1 an2
      - ajutor, arbuşti de 2 ani3
    b) Puieţi de răşinoase, repicaţi
    10.Brad, molid6
    11.Duglas, larice7
    c) Puieţi de talie mare şi pentru placaje
    12.Molid, brad300
    13.Alte răşinoase150
    14.Cvercinee160
    15.Alte specii de foioase100
    d) Puieţi din plantaţii şi regenerări naturale
    16.Răşinoase30
    17.Stejari70
    18.Plop euramerican80
    19.Alte specii de foioase:  
      - fag şi alte specii principale de bază50
      - principale de amestec30
      - ajutor, arbuşti15
    e) Lăstari
    20.Cvercinee35
    21.Fag25
    22.Alte specii de foioase15
    f) Pomi de iarnă
    23.Brad, duglasCategorii de diametre/cm
    2,1 - 44,1 - 88,1 - 12
    300375500
    24.Molid200250375
  Precizări pentru evaluarea pagubelor produse la puieţi şi lastari (1) La categoria "pomi de iarna" se considera ca s-au produs pagube în următoarele situaţii: cînd taierile ilegale s-au efectuat în tot cursul anului în culturile speciale care au aceasta destinaţie sau în perioada 1-31 decembrie în restul arboretelor de rasinoase. (2) În situaţia în care preţul lemnului pe picior se modifica, valoarea pagubei produse puietilor şi lastarilor se modifica, de asemenea, prin multiplicarea cu un coeficient rezultat din raportul dintre noul preţ al lemnului pe picior şi cel existent la elaborarea prezentelor prevederi.
   +  Anexa 3 TARIFEpentru stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul pagubelor cauzate economiei vinatului prin fapte ilicite I. Animale a căror vinare este permisă potrivit legii
           
    Nr. crt.Denumirea speciei de vînatTarif  - lei/buc. -
    În perioada de vînătoareÎn perioada interzisă a se vîna
    A. Mamifere
    1.Capra neagră35.00070.000
    2.Căpriorul25.00050.000
    3.Cerbul comun100.000200.000
    4.Cerbul lopătar50.000100.000
    5.Iepurele comun5.00010.000
    6.Iepurele de vizuină3.0006.000
    7.Jderul30.00060.000
    8.Marmota20.00040.000
    9.Mistreţul31.00062.000
    10.Muflonul30.00060.000
    11.Nurca10.00020.000
    12.Rîsul30.00060.000
    13.Şacalul7.00014.000
    14.Ursul114.000228.000
    15.Vidra15.00030.000
    16.Viezurele5.00010 000
    B. Păsări
    1.Becaţine1.0002.000
    2.Cîrsteiul1.0002.000
    3.Cocorul3.0006.000
    4.Cocoşarul1.0002.000
    5.Cocoşul de munte10.00020.000
    6.Corcodelul1.5003.000
    7.Cormoranul1.0002.000
    8.Cufundarul1.5003.000
    9.Dropia50.000100.000
    10.Dubla1.0002.000
    11.Fazanul2.5005.000
    12.Ferăstraşul1.5003.000
    13.Fluierarul1.0001.500
    14.Fundacul1.0002.000
    15.Găinuşa de baltă1.0002.000
    16.Gîsca sălbatică2.0004.000
    17.Graurul5001.000
    18.Guguştiucul5001.000
    19.Ierunca1.5003.000
    20.Lişiţa5001.000
    21.Nagîţul5001.000
    22.Porumbelul sălbatic5001.000
    23.Potîrnichea2.2004.400
    24.Prepeliţa1.0002.000
    25.Raţa sălbatică1.5003.000
    26.Sitarul1.0002.000
    27.Sturzul5001.000
    28.Turturica5001.000
    29.Ţigănuşul1.0002.000
  II. Animale sălbatice a căror vinare este interzisă în tot cursul anului
         
    Nr. crt.Denumirea speciei de vînatTarif  - lei/buc. -
    A. Mamifere
    1.Zimbrul300.000
    2.Elanul200.000
    3.Nutria10.000
    4.Veveriţa5.000
    B. Păsări
    1.Acvila10.000
    2.Barza5.000
    3.Bufniţa10.000
    4.Călifarul10.000
    5.Ciuful7.500
    6.Cocoşul de mesteacăn30.000
    7.Corbul10.000
    8.Cucuveaua5.000
    9.Egreta5.000
    10.Huhurezul5.000
    11.Lebăda30.000
    12.Lopătarul3.000
    13.Pelicanul15.000
    14.Spîrcaciul6.000
    15.Stîrcul2.000
    16.Şoimul2.000
    17.Şorecarul900
    18.Uliul900
    19.Vulturul25.000
    20.Vindirelul1.000
  -------------------------------