ORDONANTA nr. 51 din 30 ianuarie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. B pct. 23 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, înlocuită cu anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 109/1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"Veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi ale instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat"2. Partea introductivă va avea următorul cuprins:"Veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi ale instituţiilor sanitare publice, finanţate integral de la bugetul de stat, se constituie din sumele rezultate din:"3. Punctul 11 va avea următorul cuprins:"11. eliberarea de autorizaţii, avize şi alte acte oficiale, conform legii, pentru persoanele fizice şi juridice;"4. După punctul 12 se introduce punctul 13 cu următorul cuprins:"13. sumele încasate de Ministerul Sănătăţii în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de producţie a produselor medicamentoase, depozitele farmaceutice, farmacii şi drogherii. Pentru depozitele farmaceutice, farmacii şi drogherii suma pentru reautorizare va fi jumătate din suma prevăzută a fi achitată la autorizare."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 109/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----