ORDONANTA nr. 48 din 30 ianuarie 2000pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. N din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Articolul 40 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Lista cuprinzând organismele şi ţările prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."2. Alineatul (4) se abroga.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilorexterne,Eugen Dijmarescu,secretar de statPreşedintele AgenţieiNaţionale de Controlal Exporturilor Strategiceşi al Interzicerii ArmelorChimice,Marius Petrescu-----