ORDONANTA nr. 14 din 27 ianuarie 2000pentru aderarea României la Convenţia internationala privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 29 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. A pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1România adera la Convenţia internationala privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990.  +  Articolul 2În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului împreună cu Ministerul Apărării Naţionale prin Comandamentul Protecţiei Civile şi Ministerul Transporturilor prin Inspectoratul Navigaţiei Civile vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului planul naţional de pregătire, cooperare şi răspuns în caz de poluare cu hidrocarburi.  +  Articolul 3Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de intervenţiile organizate de Comandamentul Protecţiei Civile pentru cazuri de poluare cu hidrocarburi se prevăd în bugetele anuale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerului Transporturilor.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Adrian Marinescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul apărăriinaţionale,Ion Bogdan Tudoran,secretar de statp. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Anton Vlad,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesCONVENTIE 30/11/1990