LEGE Nr. 44 din 27 mai 1996pentru aderarea României la Convenția internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, și la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 5 iunie 1996  (la 29-01-1999, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul 2 din ORDONANȚA nr. 21 din 28 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 29 ianuarie 1999 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la Convenția internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960 și amendata prin Protocolul semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981.  +  Articolul 2România adera la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981.  +  Articolul 3Contribuția financiară a României la bugetul anual al Organizației EUROCONTROL va fi suportată prin includerea acesteia în tarifele de ruta.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CONSTANTIN DAN VASILIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NASTASE
  CONVENȚIA INTERNATIONALĂ EUROCONTROLprivind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960(amendată prin Protocolul semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981)ACORD MULTILATERALprivind tarifele de ruta aeriana