ORDIN nr. 1.458 din 19 noiembrie 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 21 noiembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 13.780 din 19.11.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 19 noiembrie 2018.Nr. 1.458.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate
  de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății,
  casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în
  Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
  1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 6762 se introduc 6 noi poziții, pozițiile nr. 6763-6768, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormăConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  6763W61347001 PPD TUBERCULIN MAMMALIAN 5 UT/0,1 mlSOL. INJ.5 U.I./0.1 mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIATUBERCULINUMFlac. a 1 ml (10 doze) x 10 flacoane (24 luni)V04CF01MI 1.2121.2421.391,93NCantitate 55.000 doze (5.500 cutii x 10 flacoane x 1 ml)Prețurile sunt valabile până la data de 10 octombrie 2019.
  6764W59792002 TETATOXSUSP. INJ.40 UI/dozaCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAVACCIN TETANIC ADSORBITCutie cu 10 fiole a 0,5 ml suspensie injectabilă (40 UI/ doză) (3 ani)J07AM01MG 154,47169,91207,43NCantitate 615.319 doze x 0.5 ml (cutii cu 10 fiole x 0.5 ml)Prețurile sunt valabile până la data de 18 iulie 2019.
  6765W54015001 ELOQUINE 250 mgCOMPR.250 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAMEFLOQUINUMCutie cu 10 blist. x 10 compr. (60 luni)P01BC02MG 139,66153,63187,55NCantitate 500 cutii Prețurile sunt valabile până la data de 8 decembrie 2018.
  6766W64915001 ERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10000 unități/flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ASPARAGINAZUMCutie cu 5 flac. din sticlă neutră cu 10000 UI/flacon pulb. pt. sol. inj. (3 ani)L01XX02MI 15.036,315.066,316.460,41NCantitate 200 cutii (cutie cu 5 flacoane)Prețurile sunt valabile până la data de 28 septembrie 2019.
  6767W64966001 CARMUSTINE 100 mgPULB + SOLV. PT. SOL. PERF.100 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACARMUSTINUMCutie cu 1 flac. pulb. + 1 flac. solvent (3 ani)L01AD01MI 5.1005.1305.629,85NCantitate 1.000 cutii (cutie x 1 flacon pulbere + 1 flacon solvent)Prețurile sunt valabile până la data de 10 octombrie 2019.
  6768W62156001 HARVONI 90 mg/ 400 mgCOMPR. FILM.90 mg/400 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDACOMBINAȚII (LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVIRUM)Cutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu un sistem de închidere securizat pt. copii x 28 compr. film. (4 ani)J05AX65MI 67.773,3267.803,2373.943,77  Prețurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2019.
  2. În anexa nr. 1, poziția nr. 2320 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormăConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  2320W64756001!HARVONI 90 mg/400 mgCOMPR. FILM.90 mg/ 400 mgGILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDACOMBINAȚII (LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVIRUM)Cutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu un sistem de închidere securizat pt. copii x 28 compr. film. (4 ani)J05AX65MI 67.773,3267.803,2373.943,77DC Prețurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2019.
  -----