RECTIFICARE nr. 90 din 6 decembrie 2017referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 21 noiembrie 2018    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, se fac următoarele rectificări:– la art. 31 pct. 4, în loc de: „articolul 37,…“ se va citi: „articolul 36^1, …“ și în loc de: „Art. 37. -“ se va citi: „Art. 36^1. -“. ----