ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 20 noiembrie 2018  Având în vedere necesitatea îndeplinirii prevederilor din Programul de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 privind acordarea încrederii Guvernului, cu privire la obiectivele de creștere economică și de consolidare a sustenabilității fiscal-bugetare prin majorarea semnificativă a investițiilor,ținând cont de prevederile restrictive ale Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește, pe de o parte, domeniile în care lucrările executate pot fi declarate de utilitate publică, nefiind incluse lucrări în domeniul sănătății, învățământului și sportului, iar, pe de altă parte, prin abilitarea doar a municipiului București de a realiza exproprierea pentru cauză de utilitate publică în cazul anumitor lucrări, fiind excluse în mod nejustificat celelalte unități administrativ-teritoriale, ceea ce a generat blocaje la nivel local cu consecințe negative deosebite,reținându-se faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va duce la prelungirea efectelor deosebit de negative pentru unitățile administrativ-teritoriale ale unor prevederi legale restrictive și discriminatorii,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În cuprinsul art. 1, sintagma „lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în municipiul București, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora“ se înlocuiește cu sintagma „lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale, culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora“.2. La articolul 2 alineatul (1), literele j) și q) vor avea următorul cuprins:j) lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;...............................................................................................q) lucrări de interes public național, regional, interjudețean, județean și local de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.3. La articolul 2 alineatul (3), litera d^4) se modifică și va avea următorul cuprins:d^4) unitățile administrativ-teritoriale prin autoritățile administrației publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Rovana Plumb
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  București, 15 noiembrie 2018.Nr. 99.------