LEGE Nr. 1 din 16 ianuarie 1992privind abrogarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 4 din 20 ianuarie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe abroga următoarele legi şi decrete: - Legile nr.: 8/1972; 33/1968; - Decretele nr.: 162/1973; 175/1973; 502/1973; 58/1975; 469/1971; - Legea nr. 6/1988 privind statul juridic al unităţilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, publicată în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 iulie 1988; - Decretul nr. 92/1984 privind îmbunătăţirea organizării unităţilor de construcţii-montaj în vederea preluării execuţiei lucrărilor de antrepriza, publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 19 martie 1984; - Decretul nr. 137/1984 privind îmbunătăţirea organizării unităţilor cu activitate de construcţii-montaj în străinătate, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriza, publicat în Buletinul Oficial nr. 34 din 19 aprilie - Decretul prezidential nr. 2 din ianuarie 1976 privind aplicarea în ramura construcţii a preţurilor de deviz reasezate pentru lucrările de construcţii-montaj şi de reparaţii la construcţii; - Decretul nr. 394 din 2 decembrie 1976 privind îmbunătăţirea preţurilor de producţie şi de livrare reasezate; - Decretul nr. 392 din 23 decembrie 1980 privind actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a preţurilor de deviz de construcţii şi a tarifelor la serviciile prestate unităţilor socialiste; - Decretul nr. 232 din 26 iunie 1982 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a tarifelor în transporturi şi a preţurilor de deviz pentru activitatea de construcţii-montaj; - Decretul nr. 86 din 27 martie 1987 privind reducerea consumurilor de materiale de construcţii pentru investiţii; - Decretul nr. 259/1988 privind modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale şi energetice la produse, servicii şi în construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 6 septembrie 1988; - Decretul nr. 68/1980 privind uniformele se drepturile de echipament ale militarilor din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne în timp de pace; - Decretul nr. 69/1980 privind drepturile de hrana în timp de pace ale efectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne; - Decretul nr. 40/1985 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru producţia de apărare şi inzestrare a armatei; - Decretul nr. 390/1979 privind suportarea amenzilor şi penalitatilor de către unităţile economice socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 88 din 15 noiembrie 1979; - Decretul nr. 841/1964 privind reglementarea iesirii din indiviziune a statului publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1965; - Decretul-lege nr. 5/1989 pentru urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni, publicat în Monitorul Oficial nr. 7 din 30 decembrie 1989; - Decretul nr. 81/1985 privind unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a litigiilor dintre unităţile socialiste, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 martie 1985; - Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc prin lipsuri sau degradării de bunuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 63 din 5 iulie 1976, modificat prin Decretul nr. 339/1981; - Articolul 3 din Decretul-lege nr. 84/1990 privind confecţionarea şi vînzarea verighetelor de aur pentru populaţie, publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 22 februarie 1990. ------------------------