DECIZIE nr. 878 din 30 octombrie 2018pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 19 noiembrie 2018    Având în vedere:– prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;– Referatul de aprobare al Direcției generale drepturile persoanelor cu dizabilități nr. 8.694 din data de 3 septembrie 2018,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități,
    Adrian Vlad Chiotan
    București, 30 octombrie 2018.Nr. 878.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap