HOTĂRÂRE nr. 170 din 12 noiembrie 2018pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, punctul XXI se modifică și va avea următorul cuprins:XXI. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții;Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    IULIAN-CLAUDIU MANDA
    București, 12 noiembrie 2018.Nr. 170.-----