ORDIN nr. 86 din 10 ianuarie 2000privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 86 din 10 ianuarie 2000
 • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000  Ministrul muncii şi protecţiei sociale şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările şi modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă completarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie cuprinse în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuPreşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,Victor Dinculescu  +  Anexa LISTAcuprinzând ocupatiile care urmează să fie introduse în Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.)
    1.Evaluator şi auditor de mediupag. 172 - cod 321107
    2.Metrologpag. 156 - cod 311114
    3.Tehnician metrologpag. 156 - cod 311115
    4.Montator pereţi şi plafoane din gips cartonpag. 231 - cod 713406
    5.Inforenergetician radiestezistpag. 177 - cod 322906
    6.Medic primarpag. 109 - cod 222108
    7.Medic medicină în familiepag. 109 - cod 222109
    8.Medic de specialitate se înlocuieşte cu medic specialistpag. 109 - cod 222103
    9.Delegat sindical naţionalpag. 73 - cod 114207
    10.Delegat sindical de întreprinderepag. 203 - cod 419004
    11.Pompier se înlocuieşte cu şef serviciu pompieripag. 214 - cod 516101
    12.Şef formaţie pompieri se înlocuieşte cu şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutorpag. 214 - cod 516102
    13.Şef grupă pompieripag. 214 - cod 516105
    14.Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilorpag. 214 - cod 516106
    15.Consilier orientare privind carierapag. 119 - cod 241211
    16.Dealerpag. 118 - cod 241113
    17.Evaluatorpag. 118 - cod 241114
    18.Analist investiţiipag. 118 - cod 241115
    19.Manager de fond acţiuni/obligaţiunipag. 118 - cod 241116
    20.Consultant plasamente valori mobiliarepag. 118 - cod 241117
    21.Agent capital de riscpag. 118 - cod 241118
    22.Administrator de creditepag. 118 - cod 241119
    23.Administrator baze de datepag. 96 - cod 213903
    24.Agent pază şi ordine se înlocuieşte cu agent de pază, control acces, ordine şi intervenţiepag. 215 - cod 516901
    25.Agent gardă corp se înlocuieşte cu agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valoripag. 215 - cod 516902
    26.Operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de controlpag. 163 - cod 313209
    27.Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare control acces şi comunicaţiipag. 163 - cod 313210
    28.Specialist control riscpag. 118 - cod 241120
    29.Specialist evaluare daunepag. 118 - cod 241121
    30.Director control riscpag. 75 - cod 121016
    31.Inginer clinicpag. 109 - cod 221401
    32.Terapeut în terapii complementarepag. 177 - cod 322907
    33.Prelucrător prin electroeroziunepag. 238 - cod 722205
  --------