PLAN DE ACȚIUNE din 9 octombrie 2013în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog în perioada 2013-2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 bis din 15 noiembrie 2013  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 702 din 15 noiembrie 2013.
  I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului național integrat de prevenire și asistență, în concordanță cu evidențele științifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor universale, selective și indicate de prevenire implementate în școală, familie și comunitate, precum și intervențiile de identificare, atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistență specializată ce au ca finalitate integrarea socială.A. Prevenirea consumului de droguriA.1. Prevenirea în școală
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizarea populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber         1.1. Implementarea de proiecte de formare în domeniul adicțiilor destinate personalului didactic din învățământul preuniversitarMinimum un proiect de formare, Personalul didactic din învățământul preuniversitar format în domeniul adicțiilorNumăr de proiecte cu componentă de formare, Număr de cursuri de formare organizate; Număr de participanți la formareAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog; Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului
  1.2. Organizarea la nivel național și local a unor conferințe/seminarii cu tema "Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul școlar".Minimum o conferință națională/un semninarNumăr de conferințe/se minarii organizate, Număr de participanți, Număr de materiale informative realizateAnual2016Ministerul Educatiei Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  1.3. Implementarea de proiecte pilot, la nivel național și local, de intervenție timpurie în mediul preșcolar, prin creșterea influenței factorilor de protecție și scăderea influenței factorilor de risc.Minimum 2 proiecte pilot de intervenție timpurie în mediul preșcolarNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcți, Număr beneficiari indirecțiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  1.4. Implementarea de proiecte naționale și/sau locale de educație nonformală, în vederea dezvoltării personalității de tip asertiv și a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte și responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, proiecte adresate elevilor de gimnaziu.Minimum 2 proiecte de educație nonformală adresate elevilor de gimnaziu, Dezvoltarea personalității de tip asertiv la elevii de gimnaziuNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale informative, Număr de proeicte, Număr de grupuri de lucruAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Natională Antidrog, Ministerul Educatiei Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  1.5. Dezvoltarea la nivel național/local de proiecte de informare, educare, conștientizare cu privire la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitarMinimum 10 proiecte locale de informare, educare, conștientizare adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitarinformarea, educarea și conștientizarea elevilor și studenților privind consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactiveNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale informative distribuiteAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Natională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Partenerii implicați în proiecte
  1.6. Implementarea la nivel local de proiecte pilot de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, bazate pe principiile educației între egali în învățământul preuniversitar. Minimum 5 proiecte locale de prevenire bazate pe principiile educației între egali, Elevii din învățământul preuniversitar formați să desfășoare activități de prevenireNumăr de proiecte, Număr de elevi formați să desfășoare activități de prevenireAnual2016Ministeul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  1.7. Implementarea de proiecte naționale și/sau locale orientate pe activități de petrecere a timpului liber (culturale, artistice și sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive, adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitarMinimum 5 proiecte locale și un proiect național, orientate pe activități de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactiveNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcțiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Partenerii implicați în proiecte
  1.8. Implementarea de proiecte naționale și locale de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinți dependenți de tutun, alcool și droguri, elevi din familii cu statut socio- economic scăzut, elevi cu risc de abandon școlar, elevi cu comportament deviant etc).Minimum 2 proiecte locale/națion ale de prevenire selectivă a consumului de droguri adresate grupurilor la risc, Identificarea de grupuri la risc față de consumul de droguriNumăr de proiecte, Număr de beneficiari direcți, Număr de grupuri la risc, Număr de materiale informativeAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vîrstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  1.9. Implementarea, în rândul populației școlare, a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive.O campanie națională de prevenire a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactiveNumăr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale de campanie distribuite, Număr sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr apariții TV/articole presă scrisă20142014Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autorități administrației publice locale, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă
  1.10. Implementarea în rândul populației școlare a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) în funcție de rezultatele studiului ESPAD din 2015.O campanie națională de prevenire în funcție de rezultatele studiului ESPADNumăr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale de campanie distribuite, Număr sesiuni/intâlniri, Număr de parteneriate, Număr apariții TV/articole presă scrisă20162016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă
  2. Creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare a populației școlare în vederea evitării transformării consumului experimental și ocazional în consum regulat, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber 2.1. Implementarea, în rândul populației școlare, a unei campanii naționale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de canabis.O campanie națională de prevenire a consumului de canabisNumăr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale de campanie distribuite, Număr sesiuni/intâlniri, Număr de parteneriate, Număr apariții TV/articole presă scrisă20152015Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă
  2.2. Implementarea de proiecte naționale și locale de prevenire indicată a consumului de droguri adresate elevilor din învățământul preuniversitar și universitar, aflați la debutul consumului de tutun, alcool, droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactiveMinimum 2 proiecte locale de prevenire indicată a consumului de droguriAria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale informative distribuite, Număr de parteneriate, Număr sesiuni/întâlniriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  A.2. Prevenirea în familie
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Creșterea nivelului de sensibilizare și responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare și conștientizare cu privire la efectele consumului de droguri 1.1. Implementarea unei campanii naționale de informare, educare și conștientizare a familiilorMinimum o campanie naționalăAria de acoperire, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr apariții TV/presă scrisă20152015Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Societatea civilă, Societatea Română de Radiodifuziune
  1.2. Implementarea de campanii naționale și/sau locale de prevenire indicată adresate mamelor consumatoare de droguri.Minimum o campanie națională sau 2 campanii localeAria de acoperire, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr apariții TV/presă scrisăAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății, Autoritățile administrației publice locale, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Civilă
  2. Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viața copiilor în vederea formării sau întăririi abilităților pentru creșterea influenței factorilor de protecție 2.1. Implementarea unor proiecte pilot locale de tip "Școala părinților" de formare de abilități cu rol de factori de protecție în consumul de droguriMinimum 2 proiecte localeAria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți20142014Ministerul Afacerilor Interne prin Agentia Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Societatea civilă
  2.2. Implementarea unui proiect național de formare de abilități educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool și droguriMinimum un proiectAria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecțiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agentia Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Societatea civilă
  A.3. Prevenire comunitară
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile și particularitățile acestora 1.1. Realizarea unui studiu calitativ de identificare a categoriilor de grupuri vulnerabile cu risc crescut de consum de droguri și a nevoilor acestor grupuri, în funcție de tipurile de droguri consumate.Un studiu calitativAria de acoperire, Număr de rapoarte diseminate, Număr de instituții beneficiare, Număr de profesioniști beneficiari ai studiului20142014Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale
  1.2. Implementarea de proiecte de prevenire a consumului de droguri adresate unui minimum de 3 categorii de grupuri vulnerabile identificate în cadrul studiului calitativ, în vederea reducerii influenței factorilor de risc și creșterii influenței factorilor de protecțieMinimum 3 proiecte locale/naționale, funcție de caracterisiticile grupurilor vulnerabile identificateNumăr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale informative20152015Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea civilă Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritățile administrației publice locale.
  2. Reducerea influenței factorilor de risc și dezvoltarea influenței factorilor de protecție la categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de responsabilitate socială și particularitățile acestora 2.1. Implementarea unei campanii naționale de prevenire a consumului de droguri la locul de muncă.O campanie naționalăNumăr de campanii, Număr de categorii profesionale beneficiare, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de materiale distribuite, Număr de apariții TV/presă scrisă, Număr de parteneriate, Număr de proiecte, Număr de agenți economici beneficiari, Număr de beneficiari direcți20162016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă, Autoritățile administrației publice locale
  2.2. Implementarea unor proiecte locale de prevenire a consumului de alcool la locul de muncă în ariile geografice cu o prevalență ridicată a consumului.Minimum 2 proiecte localeNumăr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/intalniri, Număr de materiale informativeAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin agențiile județene de ocupare a forței de muncă, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă, Autoritățile administrației publice locale.
  3. Adoptarea unui stil de viață sănătos la nivelul populației generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber 3.1. Implementarea de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri, în spații recreaționale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.)Minimum 5 proiecte localeNumăr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr de materiale informative, Număr sesiuni/întâlniriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educatiei Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  3.2. Implementarea unui proiect național de prevenire universală, centrat pe programele de petrecere a timpului liber, ca alternativă la consumul de droguri.Un proiectNumăr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr de materiale informative, Număr sesiuni/întâlniriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Ministerul Educatiei Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Culturii, Societatea civilă
  A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației generale și a populației la risc asupra efectelor, riscurilor și consecințelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri 1.1. Implementarea unei campanii naționale media de sensibilizare, conștientizare și informare, adresată populației generale, referitoare la consumul de droguri și efectele acestuia.O campanieNumăr de campanii, Aria de acoperireAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă
  1.2. Implementarea unor campanii locale de prevenire a consumului de droguri adresate persoanelor care solicită încheierea unor contracte de muncă în afara României, persoane aflate în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de MuncăMinimum 2 proeicte localeNumăr de campanii, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de materiale promoționale distribuiteAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Societatea civilă, Autoritățile administrației publice locale
  2. Creșterea nivelului de informare și sensibilizare a populației generale cu privire la aspectele medicale, psihologice și sociale ale consumului și dependenței de droguri în vederea diminuării stigmatizării și marginalizării sociale a consumatorilor de droguri 2.1. Implementarea unei campanii naționale media de sensibilizare a populației generale având ca scop destigmatizarea consumatorilor de droguri.O campanie naționalăNumăr de campanii, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de materiale promoționale distribuite, Număr de apariții TV/presă scrisăAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Radiodifuziune, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Societatea civilă
  2.2. Implementarea unei campanii naționale de informare a populației generale privind serviciile integrate de prevenire și asistență.O campanie naționalăNumăr de campanii, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcți, Număr de beneficiari indirecți, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de materiale promoționale distribuite, Număr de apariții TV/presă scrisăAnual2015Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea civilă, Autoritățile administrației publice locale
  3. Creșterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea și susținerea programelor de prevenire a consumului de droguri 3.1. Realizarea de activități de informare și formare în adicții adresate reprezentanților mass- mediaMinimum 4 activitățiNumăr de activități, Aria de acoperire, Număr de sesiuni de informare realizate, Număr de sesiuni de formare realizate, Număr de jurnaliști, Număr de materiale distribuiteAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea civilă
  3.2. Realizarea, la nivel local, de mese rotunde și seminarii cu reprezentanți mass-media, în vederea promovării proiectelor de prevenire a consumului de droguriMinimum 4 evenimenteNumăr de evenimente, Aria de acoperire, Număr de materiale diseminate, Număr de participanți, Număr de apariții TV/articole presă scrisăAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea civilă
  B. Asistența consumatorilor de droguriB.1. Identificarea, atragerea și motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistență specializată
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Diversificarea serviciilor de tip programe de substituție și programe de schimb de seringi, în comunitate și în sistemele privative de libertate, în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri     1.1. Dezvoltarea de servicii tip programe de substituție cu prag scăzut de admitere, în comunitate și în sistemele privative de libertateMinimum 2 servicii dezvoltateNumăr de servicii, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  1.2. Dezvoltarea de centre de reducere a riscurilor în zonele de riscMinimum 2 centre dezvoltateNumăr de centre, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă.
  1.3. Dezvoltarea programelor de schimb de seringi în sistemele privative de libertateMinimum 2 programe dezvoltateNumăr de programe, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Societatea civilă
  1.4. Promovarea programelor de distribuție de seringi în cadrul farmaciilor din zonele cele mai afectate de consumul de droguri pe cale injectabilă50 % din numărul d farmacii din București implicateNumăr de farmacii, Număr de seringi distribuiteAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Colegiul Farmaciștilor din România, Farmacii, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  1.5. Dezvoltarea de servicii tip dispozitive stradale pentru distribuție de seringi în zonele cele mai afectate de consumul de droguri pe cale injectabilăMinimum 2 dispozitive funcționaleNumăr de seringi distribuiteAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățle administrației publice locale, Societatea civilă
  1.6. Evaluarea eficienței serviciilor de reducere a riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri și a nevoilor beneficiarilor acestoraMinim un studiu realizatAria de acoperire, Număr de întâlniri de lucru, Număr de beneficiari implicați în studiu, Număr de rapoarte diseminate, Număr de instituții beneficiare, Număr de profesioniști beneficiari ai studiuluiAnnual2015Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2. Dezvoltarea intervențiilor de identificare, atragere și motivare a persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistență specializată, în special pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare marginalizate sau excluse social, grupurile etnice, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbați care fac sex cu bărbați, femeile și copiii consumatori      2.1. Creșterea capacității instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale ce au ca specific apărarea drepturilor omului și furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile la risc, în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri prin formarea de peer-educators, dezvoltarea unor platforme online etc.Minimum 4 activități realizateAria de acoperire, Număr de întâlniri de lucru, Număr de activități realizateAnnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Avocatul Poporului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2.2. Dezvoltarea de servicii tip unități mobile pentru identificarea și atragerea persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistență în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri în zonele cele mai afectate de consumul de droguri pe cale injectabilăMinimum 2 servicii tip unități mobile dezvoltateAria de acoperire, Număr de unități mobile, Număr de beneficiariAnnual2014Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2.3. Dezvoltarea de servicii, adaptate pentru persoanele cu istoric îndelungat de consumMinimum un serviciu dezvoltatNumăr de servicii, Număr de beneficiariAnnual2016Ministerul Afacerilor Internelor prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2.4. Dezvoltarea serviciilor și instrumentelor de lucru adaptate nevoilor persoanelor consumatoare de droguri aparținând grupurilor etnice și imigranțilorMinimum un serviciu dezvoltat, Minimum un instrument dezvoltatAria de acoperire, Număr de servicii realizate, Număr de instrumente realizate, Număr de beneficiariAnnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrari, Agenția Națională pentru Romi, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2.5. Dezvoltarea serviciilor și instrumentelor de lucru adaptate pentru persoanele consumatoare care practică sexul comercial și pentru bărbați care fac sex cu bărbațiMinimum un serviciu dezvoltat, Minimum un instrument dezvoltatNumăr de servicii realizate, Număr de instrumente realizateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Agenția Natională Împotriva Traficului de Persoane, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2.6. Dezvoltarea serviciilor și instrumentelor de lucru adaptate pentru femeile și copiii consumatoriMinimum un centru pentru copiii consumatori funcțional, Instrumente de lucru create și aplicateNumăr de centre, Număr de instrumente, Număr de intervenții realizate, Număr de beneficiariAnnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2.7. Dezvoltarea unor intervenții pentru românii care lucrează în străinătate sau care se deplasează frecvent în străinătate și care sunt consumatori de droguriMinimum o platformă on-line operațională, Minimum un ghid cu informații specificeNumăr de accesări, Număr de ghiduri tipărite, Număr de ghiduri distribuiteAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritățile administrației publice locale, Cultele, Societatea civilă
  3. Îmbunătățirea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare HIV, HVB, HVC, TBC și a altor boli asociate, în comunitate și în sistemele privative de libertate     3.1. Realizarea de întâlniri trimestriale ale coordonatorilor programelor naționale care au și o componentă de prevenire a bolilor asociate consumului de droguri, în special a HIV-SIDA și alte boli infecțioaseProgramele naționale cu o componentă de prevenire HIV/hepatite și alte boli infecțioase corelateNumăr de întâlniriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale
  3.2. Realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare a bolilor asociate consumului de droguriUn site interactiv realizatNumăr de accesăriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  3.3. Promovarea sănătății prin dezvoltarea de comportamente sexuale și de injectare responsabileMateriale informative realizateNumăr de materiale realizate, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiariAnnual2016Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  3.4. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către servicii de tratament pentu HIV hepatită: HAV tip B, HAV tip C,TBC și alte boli asociate.Accesul consumatorilor de droguri la tratament HIV, HVB, HVC, TBC și a altor boli asociateNumăr de beneficiariAnual2016Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  3.5. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către unitățile sanitare în vederea vaccinării (în funcție de antecedentele vaccinale) contra bolilor infecțioase care se pot transmite parenteral: hepatită HAV tip B, HAV tip C, tetanosul (în cazul seringilor murdare de pământ, praf).Accesul consumatorilor de droguri la vaccinareNumăr de beneficiariAnual2016Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Internelor prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile Administrației publice locale, Societatea civilă
  3.6. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către serviciile de testare voluntară și confidențială, pe baza consimțământului informat, cu asigurarea consilierii pre și post testare, pentru HIV, HVC (HVB pentru nevaccinați), TB și alte infecții asociate consumului de droguriAccesul consumatorilor de droguri la testareNumăr de beneficiariAnual2016Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  4. Dezvoltarea capacității de răspuns interinstituțional a serviciilor sociale, serviciilor juridice, serviciilor de urgență, unităților de poliție și de arest, evidența populației, în vederea optimizării intervențiilor adresate consumatorilor de droguri care nu sunt incluși în programele specializate de asistență    4.1. Realizarea unui grup intersectorial de experți, ce are ca scop reacția eficientă la provocările din domeniul reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri, bazată pe rezultatele studiilor și cercetărilor științificeCreșterea capacității de reacție la provocările generate de consumul problematic de droguriNumăr de întâlniri, Număr de instituții implicateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  4.2. Implementarea unor soluții în vederea accesării, de catre consumatorii de droguri, a programelor de alfabetizare/reluare a studiilor, precum și a serviciilor sociale de bazăCreșterea accesului la serviciile de alfabetizare/reluare a studiilor precum și la serviciile sociale de bazăNumăr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  4.3. Dezvoltarea standardelor și metodologiilor de lucru în domeniul outreach, precum și implicarea și formarea egalilor și voluntarilor în munca de outreachUn standard și o metodologie de lucru în domeniul outreach realizate, O metodologie de lucru referitoare la formarea egalilor și voluntarilor în munca de outreach realizatăNumăr de standarde și metodologii dezvoltateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor Vârstnice, Autoritățile Administrației publice locale, Societatea civilă
  4.4. Întărirea capacității de răspuns a profesioniștilor din diferite domenii (polițiști, farmaciști, medici de familie, asistenți sociali/lucrători sociali etc.) în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguriCreșterea nivelului de informare și conștientizare a profesioniștilor din diferite domenii în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguriAria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de profesioniști formațiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educatiei Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  4.5. Realizarea unor evenimente științifice și profesionale în vederea comunicării exemplelor de bune practiciMinimum 2 evenimente realizateNumăr de instituții, Număr de participanțiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Educatiei Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  5. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a consumatorilor de droguri, precum și dezvoltarea de intervenții adecvate în vederea prevenirii deceselor sau bolilor infecțioase asociate consumului de droguri   5.1. Instruirea personalului care lucrează în serviciile de urgență și a altor servicii în vederea evitării supradozelor și a tratamentului acestoraDotarea și pregătirea corespunzătoare a serviciilor de urgențăAria de acoperire, Număr de servicii de urgență, Număr de profesioniștiAnual2016Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  5.2. Implicarea și formarea egalilor și voluntarilor în măsurile de reducere a deceselor ca urmare a consumului de droguri și în măsurile de prim ajutor în caz de supradozăMinimum 8 sesiuni de formare realizateNumăr de sesiuni, Număr de persoane formateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  5.3. Realizarea de campanii în mediile recreaționale (concerte, festivaluri, cluburi, zone turistice etc) în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguriMinimum 4 campanii realizateNumăr de campanii, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea civilă
  5.4. Realizarea de campanii în vederea reducerii consecințelor negative asociate consumului de droguri, referitoare la drogurile injectabile și prevenirea supradozei, în comunitate și în sistemele privative de libertateMinimul 4 campanii realiyateAria de acoperire, Număr de campanii, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Societatea civilă
  B.2. Asistența specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistență a consumatorilor și a consumatorilor dependenți de droguri    1.1. Integrarea programelor terapeutice pentru consumatorii de droguri în oferta de servicii a rețelei publice de sănătate, a serviciilor sociale și a serviciilor ANA în vederea reintegrării sociale a acestora și/sau prevenirii excluziunii socialeMinimum 2 programe terapeutice pentru consumatorii de droguri integrate în oferta de servicii publice, Minimum 3 instrumenteNumăr de beneficiari incluși în programe terapeutice, Număr grupuri de lucru, Număr de instrumente elaborateAnual2016Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  1.2. Promovarea accesului consumatorilor de droguri la echipamente medicale și servicii de sănătate primarăMinimum 2 materiale informative elaborate, Minim 8 sesiuni de promovareNumăr de materiale informative elaborate, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea civilă
  1.3. Dezvoltarea cadrului legislativ privind asistența consumatorilor și consumatorilor dependenți de droguri pe baza recomandărilor europene în domeniu, adaptat contextului național, dacă este cazulUn raport de analiză a cadrului legislativNumăr de acte normative analizate; Număr de recomandări; Număr de propuneri de modificări legislative Număr de instituții implicateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Societatea civilă
  1.4. Elaborarea de propuneri de standarde ocupaționale în domeniul adicțiilorMinimum 2 standarde propuseNumăr propuneri; Număr de întâlniri de lucruAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății
  1.5. Promovarea sistemului național de asistență integrată pentru consumatorii de droguri în rândul acestora și în rândul altor furnizori de servicii publici sau privațiMinimum 2 conferințe naționale, Minimum 2 materiale de promovare elaborateAria de acoperire, Număr de materiale de informare distribuite, Număr de instituții, Număr de participanțiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Societatea civilă
  2. Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistență la nevoile individuale ale consumatorilor și la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de substanțe, consum de medicamente fără prescripție, consum de substanțe nonopioide, precum și consum de substanțe noi cu proprietăți psihoactive     2.1. Consolidarea circuitului integrat de asistență prin dezvoltarea/resurselor de asistență/centre, publice și private, adaptat nevoilor de asistență identificate prin evaluările anuale.Minimum 15 centreAria de acoperire, Număr de centre, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Autoritățile Administrației Publice Locale, Societatea civilă
  2.2. Autorizarea centrelor care furnizează servicii adresate consumatorilor de droguri conform normelor și standardelor naționale în vigoareMinimum 3 centre autorizateAria de acoperire, Număr de cereri de autorizare Număr de centre autorizateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  2.3. Înființarea de centre pentru furnizarea de servicii ocupaționale, de ergoterapie și de asistență psihosocială, de orientare și formare profesională pentru consumatorii de droguri aflați în circuitul integrat de asistență în vederea asimilării cunoștințelor, deprinderilor și abilităților care facilitează includerea pe piața munciiMinimum un centru, Minimum 2 serviciiAria de acoperire, Număr de centre, Număr de beneficiari; Număr de serviciiAnual2016Societatea civilă, Autoritățile administrației publice locale, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  2.4. Implementarea de servicii alternative de informare, educare, recreere, formare de abilități, motivare și creștere a responsabilității sociale în vederea incluziunii sociale a consumatorilor de droguriMinimum 2 servicii furnizateAria de acoperire, Număr de beneficiari; Număr de serviciiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  2.5. Dezvoltarea de centre rezidențiale (comunități terapeutice și altele) care urmăresc scoaterea temporară a consumatorului din mediul social cu risc crescut de consum, creșterea factorilor psihosociali de protecție, reconfigurarea personală pe direcția menținerii abstinenței și funcționalității socialeMinimum un centru funcționalAria de acoperire; Număr de beneficiari; Număr de centre Număr de servicii furnizateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Societatea civilă, Autoritățile administrației publice locale
  2.6. Crearea de locuințe protejate pentru consumatorii de droguri aflați în procesul menținerii abstinenței și reintegrării socio- profesionaleMinimum o locuință protejatăAria de acoperireAnual2016Autoritățile administrației publice locale, Societatea civilă
  3. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor și particularităților copiilor consumatori de droguri, în vederea identificării timpurii și asigurării accesului în circuitul integrat de asistență 3.1. Adaptarea și dezvoltarea cadrului legislativ privind asistența copiilor consumatori de droguri, pe baza recomandărilor europene în domeniu, corelat contextului național, dacă este cazulUn raport de analiză a cadrului legislativ pentru minoriNumăr de acte normative analizate; Număr de recomandări; Număr de propuneri de modificări legislative Număr de instituții implicateAnual2016Ministerul Afacerilor Interneprin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Societatea civilă
  3.2. Adaptarea mecanismelor de cooperare între serviciile de asistență integrată a copiilor consumatori de droguri și sistemul public de asistență socială, medicală și psihologică în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistențăMinimum 4 intalniriNumăr de întâlniri, Aria de acoperire, Număr de grupuri de lucru, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Societatea civilă
  4. Consolidarea și diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistență, adresate persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de libertate 4.1. Adaptarea mecanismelor de lucru între serviciile de asistență a consumatorilor de droguri și sistemul privativ de libertate în vederea asigurării continuității intervențiilor de asistență începute înaintea momentului rețineriiMinimum 2 proceduri aprobate privind continuitatea intervențiilor de asistență la trecerea din libertate în sistemul privativ de libertate sau inversAria de acoperire, Număr de grupuri de lucru; Număr de beneficiari; Număr de proceduriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor Societatea civilă
  4.2. Asigurarea asistenței integrate pentru consumatorii de droguri aflați în centrele de reținere, de detenție și de reeducare precum și asigurarea continuității intervențiilor de asistență după momentul liberăriiMinimum un program terapeutic derulat în sistemul privativ de libertateAria de acoperire, Număr de beneficiari; Număr de programe terapeuticeAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Societatea civilă
  5. Dezvoltarea de servicii interinstituționale integrate pentru consumatorii de droguri care au săvârșit fapte penale cu pericol social redus și pentru consumatorii de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiune în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistență     5.1. Sensibilizarea profesioniștilor din cadrul instituțiilor de aplicare a legii în legătură cu prevederile normative în vigoare, privind accesul consumatorilor de droguri care au comis fapte penale cu pericol social redus și al consumatorilor de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiune la circuitul integrat de asistență în vederea reabilitării socialeMinimum 4 intalniri de sensibilizareAria de acoperire, Număr de participanți; Număr de întâlniriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Societatea civilă
  5.2. Capacitarea instituțiilor din circuitul de aplicare a legii și cel de asistență integrată în vederea dezvoltării instituționale pentru gestionarea cazurilor de consumatori de droguri care au săvârșit fapte penale cu pericol social redus și de consumatori de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiune în vederea reabilitării socialeMinimum 3 sesiuni de formare, Minim un ghid de lucru elaboratAria de acoperire, Număr de sesiuni, Număr de participanți, Număr de ghiduri elaborateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Societatea civilă
  5.3. Dezvoltarea metodologiilor și instrumentelor de lucru la nivel instituțional necesare includerii consumatorilor de droguri care au săvârșit fapte penale cu pericol social redus și a consumatorilor de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiune în circuitul integrat de asistențăMinimum o metodologie și 2 instrumenteAria de acoperire, Număr de metodologii, Număr de instrumente20142014Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Societatea civilă
  5.4. Cooperarea la nivel național sau internațional cu mediul academic și practicieni pentru transferarea modelelor de buna practica privind includerea consumatorilor de droguri care au savârșit fapte penale cu pericol social redus și a consumatorilor de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiune în circuitul de asistență comunitar.Minimum 4 intalniriNumăr de întâlniri/proceduri, Aria de acoperire, Număr de grupuri de lucru, Număr de instrumente și modele de bună practică; Număr de instituții implicate; Număr de participanțiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Societatea civilă
  5.5. Dezvoltarea unei rețele de specialiști care asigură formarea, supervizarea, intervizarea, specialiștilor din sistemul de justiție și cel de asistență integrată în domeniul includerii în circuitul integrat de asistență a consumatorilor de droguri care au săvârșit fapte penale și a consumatorilor de droguri aflați în evidența serviciilor de probațiune.O rețea de specialiști constituităAria de acoperire, Număr de sesiuni de formare/ supervizare/ intervizare; Număr de participanți; Număr de formatoriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Societatea civilă
  5.6. Implementarea unor servicii pilot specializate de tipul Birourilor Inter Sectoriale pentru consumatorii de droguri care au săvârșit fapte penale.Minimum 3 serviciiNumăr de servicii, Aria de acoperire, Număr de rapoarte de evaluare solicitate de instanțele judecătorești/ procurori/ consilieri de probațiune; Număr de hotărâri judecătorești în care se menționează obligația la tratament; Număr de beneficiari20162016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției, Ministerul Public
  II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI Obiectiv: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea și destructurarea rețelelor de trafic, reducerea disponibilității drogurilor pe piață și utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituționale de monitorizare și control, coordonate și adaptate nevoilor actuale și situației reale a fenomenului și care să susțină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia.
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Cunoașterea dimensiunii ofertei de droguri în România  1.1. Colectarea, centralizarea, analiza și interpretarea datelor privind reducerea ofertei de droguriMinimum 2 raportări și informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguriNumăr de raportări și număr de informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguriSemestrialAnualMinisterul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  1.2. Realizarea unui schimb permanent de date și informații între structurile din cadrul Sistemului Național de Apărare, în conformitate cu prevederile legaleMinimum o analiză/an, Minimum o hartă zonală/anNumăr solicitări elaborate și număr răspunsuri primiteAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (structura centrală și structurile teritoriale), Departamentul de Informații și Protecție Internă, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
  1.3. Realizarea de analize, corelații și interpretări de natură a fundamenta deciziile în domeniul educerii ofertei de droguriMinimum 2 analize întocmite, decizii adoptate pe baza analizelorNumăr de analize întocmite, Număr de decizii adoptate pe baza analizelorAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  2. Dezvoltarea și consolidarea sistemului instituțional și legislativ privind combaterea ofertei de droguri   2.1. Revizuirea, îmbunătățirea și armonizarea actelor normative existente privind combaterea traficului de droguri, în fucție de nevoile identificate.Inițiative legislative elaborate, Acte normative modificate/adoptate (minimum o inițiativă sau act normativ elaborat/modificat pe an)Număr de inițiative legislative, Număr de acte normative modificate/adoptateAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - și Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Finanțelor Pubice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală
  2.2. Elaborarea și adoptarea unor proceduri comune de lucru în domeniul reducerii ofertei de droguri, inclusiv în ceea ce privește bunurile confiscate (ca urmare a săvârșirii de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilor)Minimum o procedură, în fucție de nevoile identificate, Minimum un instrument elaborat și implementatProceduri comune de lucru elaborate, adoptate și implementate, în fucție de cadrul legislativ existent și nevoile identificate (un set de proceduri comune de lucru adoptate)AnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - și Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni, Ministerul Finanțelor Publice
  2.3. Adaptarea structurilor de aplicare a legii în raport cu tendințele și evoluțiile traficului și consumului ilicit de droguriStructuri de aplicare a legii adaptate, Structuri nou înființate, în funcție de nevoile și provocările identificateNum ăr structuri modificate, Num ăr structuri create, Procentaj fluctuație personalAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Internelor prin Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (structura centrală și structurile teritoriale) -, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminaliatate Organizată și Terorism
  2.4. Desfășurarea unor programe de pregătire comună pentru judecători, procurori și polițiștii antidrogMinimum un program de pregătire, în funcție de nevoile identificateNumăr de de cursuri la care s-a participat, Număr de participanțiAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române (structura centrală și structurile teritoriale), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
  3. Eficientizarea activităților specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării și traficului de precursori și controlul domeniilor conexe: corupție, spălare de bani, confiscarea și recuperarea creanțelor;        3.1. Participarea României la operațiunile internaționale de prevenire și combatere a deturnării precursorilorAsigurarea legitimității tranzacțiilor cu precursori, Minimum o operațiune pe anNumăr de operațiuni internaționale la care se participă, Număr părți implicateAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală
  3.2. Organizarea de grupuri de lucru pe domenii specifice de interes, inclusiv corupție, spălare de bani, confiscarea și recuperarea creanțelor.Grupuri de lucru organizate și desfășurate (minimum 2 grupuri de lucru), Propuneri formulate și implementateNumăr grupuri de lucru organizate, Număr propuneri formulate, Număr propuneri implementateAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate-, Agenția Națională Antidrog, Direcția Generală Anticorupție, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Ministerul Public prin Direcția de Combaterea a Criminalității Organizate și Terorismului, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național pentru Prevenirea Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni
  3.3. Intensificare folosirii tehnicilor speciale de investigații precum investigatori sub acoperire și livrări supravegheate.Schimb eficient de date și informații operative, Activități operative Livrări supravegheate derulateNumăr de activități operative/livrări supravegheate desfășurateAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul de Informații și Protecție Internă, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția Operațiuni Speciale - și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunlor de Criminalitate Organizată și Terorism, Autoritatea Națională a de Administrare Fiscală, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe
  3.4. Realizarea unei evidențe a bunurilor și valorilor provenite din săvârșirea de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilorMinimum un raportNumăr de rapoarte statistice întocmiteAnualDecmbrie 2016Ministrul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combaterea Criminalității Organizate, Ministerul Justiției prin Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni, și prinTribunale și Judecătorii, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminaliatate Organizată și Terorism, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
  3.5. Valorificarea bunurilor și valorilor provenite din săvârșirea de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilor prin exploatarea optimă a cadrului legislativ existent în domeniuRapoarte statistice privind sumele confiscate, sumele provenite din valorificarea bunurilor și valorilor confiscate, sume utilizate întocmite Programe și proiecte finanțate conform Legii 381/2004 - minimum un raportCuantum sume confiscate, Cuantum sume provenite din valorificarea bunurilor și valorilor confiscate, Cuantum sume utilizate conform Legii 381/2004, Nr. programe și proiecte finanțate conform Legii 381/2004AnualDecembrie 2016Ministerul Finațelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Justiției prin Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni
  3.6. Canalizarea investigațiilor asupra persoanelor/grupărilor criminale organizate a căror implicare în traficul ilicit de droguri provoacă un impact major asupra comunitățilorCazuri/persoane/grupări criminale investigateNumăr de cazuri investigate, Număr de persoane/grupări criminale investigateAnualDecembrie 2016Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Afacerilor Internelor prin Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - și Direcția Generală de Investigații și Protecție Internă, Serviciul Român de Informații
  3.7. Organizarea de întâlniri la nivel interinstituțional pentru implementarea coordonată a politicilor antidrog sectoriale.Cel puțin o întâlnire desfășuratăNumăr de grupuri constituite, Număr de întâlniri organizate, Număr de analize elaborate, Număr de propuneri implementateAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române prin structurile de profil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Ministerul Public prin Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Justiției
  3.8. Aplicarea mecanismelor de identificare și punere sub sechestru a bunurilor și valorilor rezultate ca urmare a săvârșirii de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilorValoarea sumelor și bunurilor indisponibilizateSume și bunuri indisponibilizateAnualDecembrie 2016Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, Serviciu Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Departamentul de Informații și Protecție Inernă
  3.9. Schimb operativ de date și informații privind rețelele naționale și transfrontaliere de trafic de droguri și precursoriRețele transfrontaliere identificate Informații solicitate/primite Cazuri soluționateNumăr de informații solicitate/primite Număr de cazuri soluționate ca rezultat al schimbului de date și informațiiAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală
  4. Întărirea mecanismelor de cooperare polițienească și judiciară în cadrul forumurilor europene, internaționale și ale zonelor de interes strategic internațional pentru România   4.1. Participarea experților români la reuniuni, grupuri de lucru, foruri și pe segmentul reducerii ofertei de droguriTransfer de know-how și bune practici în domeniul reducerii ofertei de droguri în conformitate cu standardele și procedurile europene și internaționale în materieNumăr reuniuni la care s-a participat, Număr de participanți la reuniuni, Număr de echipe comune de investigație la care s-a participatAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog,, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (structura centrală și structurile teritoriale)-, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Român de Informații, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii
  4.2. Cooperarea autorităților române cu structurile europene și internaționale cu responsabilități în domeniu (Europol, Eurojust, Eurocustoms, Interpol, UNODC etc.)Cooperarea autorităților române cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii ofertei de droguri întărităNumăr de reuniuni europene și internaționale la care s-a participat, Număr de participanți, Număr de activități comune desfășurate (ex. JIT)AnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională -, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Justiției, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Consiliul Superior al Magistraturii, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
  4.3. Cooperarea autorităților române cu autoritățile străine prin valorificarea mecanismelor de cooperare polițienească și judiciară existente (inclusiv cooperare judiciară informală, schimb de informații, livrări controlate)Mecanisme de cooperare polițienească și judiciară în domeniul reducerii ofertei de droguri valorificate (minimum un mecanism valorificat)Număr de activități comune desfășurate, Număr de informații solicitate/primiteAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională -, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Justiției prin Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor Provenite din Infracțiuni, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
  4.4. Utilizarea sistematică a ofițerilor și magistraților de legătură pentru schimbul de date și informații operative între autoritățile române și cele străineSchimb intensificat de date și informații operative prin intermediul ofițerilor și magistraților de legăturăNumăr de solicitări transmise, Număr de solicitări primite Date și informații valorificateAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională -, Ministerul Justiției, Ministerul Public prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
  III. COORDONARE Obiectiv: Asigurarea unui concept unitar de acțiune în domeniul problematicii drogurilor și precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naționale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor și maximizarea rezultatelor intervențiilor realizate.
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog și a mecanismului național de coordonare în domeniul drogurilor și precursorilor     1.1. Instituirea unui sistem eficient de monitorizare și evaluare a implementării activităților derulate de autoritățile publice și structurile societății civileRapoarte anuale de evaluare, Rapoarte de evaluare a Planului de acțiune și a Strategiei naționale antidrogNumar de intalniri periodice, Număr de participanti, Numar de foruri consultative instituite si functionale, Rapoarte de evaluare elaborateAnual2016Ministerul Afacerilor Internelor prin Agenția Națională Antidrog
  1.2. Stabilirea unui sistem de indicatori de evaluare a implementării de către instituțiile competente a sistemului european de monitorizare și control al precursorilor de droguriUn sistem de indicatori Minimum un grup de lucru interinstituționalCapabilitatea sistemului de indicatori de a evalua componentele de prevenire și combatere ale sistemului european de monitorizare Număr de grupuri de lucru, Numar de documente elaborate20142014Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu participare Inspectoratului General al Poliției Române și al Autorității Naționale de Administrare Fiscală
  1.3. Dezvoltarea sistemului de colectare și schimb de date în domeniul precursorilor prin includerea componentei de incidente vizând substanțele clasificate și neclasificateImplementarea în sistem electronic a incidentelor cu precursoriCapabilitatea sistemului electronic de colectare și schimb de date de a reflecta incidentele Număr de institutii conectate20142016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu participare Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combaterea a criminalității Organizate - și al Autorității Naționale de Administrare Fiscală
  1.4. Analiza și completarea instrumentelor juridice necesare exercitării prerogativelor naționale conferite de legislația europeană în domeniul precursorilorConsolidarea mecanismelor de monitorizare și control al precursorilor, două acte normative analizateNumăr de documente/instrumente juridice analizate, Număr de instrumente juridice completate20132014Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu participare Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Combaterea a criminalității Organizate - și al Autorității Naționale de Administrare Fiscală
  1.5. Dezvoltarea mecanismului național de monitorizare a preparatelor farmaceutice ce conțin precursori de ATSUn sistem coerent de colectare și schimb de informații la nivel interinstituționalCapabilitatea mecanismsului de a monitoriza preparatele farmaceutice care conțin precursoriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Sănătății prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală
  1.6. Crearea unui sistem național de monitorizare a deșeurilor ce conțin substanțe clasificate și neclasificate, precum și a tipurilor de metode de eliminare, reciclare sau a altor metode de valorificare ale acestoraO evidență a societăților comerciale care gestionează deșeuri ce conțin substanțe clasificate și neclasificate, Cel puțin doi indicatori de monitorizareNumăr de societăți care gestionează deșeuri, Număr de indicatori din sistemul de monitorizareAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu
  2. Armonizarea rolurilor și responsabilităților pentru fiecare factor social din domeniu  2.1. Armonizarea strategiilor instituționale cu obiectivele prioritare ale Strategiei naționale antidrogStrategii, Acte elaborate/modificateNumăr de documente interne modificate, Notificari formale, anunturi, rapoarte elaborateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  2.2. Asigurarea cooperării interdisciplinare prin grupuri de consultare permanente și tematiceGrupuri constituiteNumăr grupuri de consultare permanente si tematice instituite si functionaleAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  2.3. Creșterea responsabilitatii sociale a agentilor economici în domeniul drogurilorProiecte implementateNumar de proiecte initiate de mediul privat in domeniul responsabilitatii socialeAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  3. Reducerea timpului instituțional de răspuns la problemele specifice apărute   3.1. Crearea unui sistem eficient de consultare inter-instituțională inclusiv referitor la propunerile și observațiile privind proiectele de acte normative din domeniul politicilor publice și planificării strategice în domeniul drogurilorActe normative elaborate sau modificateNumăr de grupuri de consultare organizate, Număr de acte normative pentru care s-au realizat consultăriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  3.2. Instituirea unui sistem de raportare periodicăRapoarte periodiceNumăr de instituții incluse in sistemul de raportare, Numărde instituții ce realizează raportareaAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  3.3. Favorizarea fluxurilor de comunicare la toate nivelurile - rețea tip intranet (schimb electronic rapid, comunicarea informatiilor comune, sincronizarea și actualizarea datelor, reducerea timpului de raspuns, simplificare proceduri de lucru)Proceduri, RapoarteNumăr de rețele comunicare create, Număr de rețele comunicare utilizateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  3.4. Implementarea sistemului e-Precursori pentru facilitarea raportului între societatea civilă care operează în domeniul precursorilor și ghișeul unic privind precursoriiUn sistem electronic de comunicare, Cel puțin un grup de consultare/anNumăr grupuri de consultare organizate, Număr de operatori conectați la rețeaua de comunicare, Număr de facilități oferite de sistemul de precursori20152016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  4. Eliminarea barierelor interinstituționale în oferirea de servicii   4.1. Instituirea unui cadru comun de evaluare a interventiilor in domeniul drogurilor (reducerea cererii si ofertei)Rapoarte periodiceExistența unui cadru comun de evaluare, Număr de institutii și reprezentanți ai societății civile ce folosesc cadrul comun de evaluareAnual2016Ministerul Aafacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile implicate
  4.2. Elaborarea și adoptarea unor proceduri comune de lucru în domeniul reducerii ofertei de droguri, inclusiv în ceea ce privește bunurile confiscate (ca urmare a săvârșirii de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilor)RapoarteNumăr de proceduri elaborate, Număr de proceduri implementateAnualDecembrie 2015Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
  4.3. Elaborarea unor instrumente unitare de colectare și centralizare a datelor privind reducerea ofertei de droguriProceduriNumăr de instrumente de colectare elaborate; Număr de instrumente implementateAnualDecembrie 2015Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate
  4.4. Realizarea unor audite de securitate în locațiile unor operatori cu precursoriDouă audite de securitate pe anNumăr de operatori auditați20142016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și Inspectoratul General al Poliției Române, Garda de Mediu
  5. Creșterea vizibilitatii și credibilității instituțiilor statului si a implicarii societății civile  5.1. Elaborarea unor planuri instituționale de comunicare publică pe baza principiului vocii unice4 planuri instituționale de comunicare elaborate, Cel puțin 60 de informații diseminatePlanuri instituționale de comunicare publică elaborate, Număr informații diseminate, Coerența și congruența,mesajelor transmiseAnual2014Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sporturilor, Ministerul Justiției
  5.2. Dezvoltarea parteneriatului cu societatea civila prin infiintarea de platforme/programe/me canisme de comunicare/consultare/v alidare cu societatea civila (comunități)platforme/programe/me canisme de comunicare/consultare/validare cu societatea civila implementateNumăr de platforme/programe de comunicare și consultare cu societatea civilăAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  5.3. Creșterea gradului de sensibilizare al societății civile cu privire la riscul deturnării substanțelor frecvent utilizate la fabricarea ilicită a drogurilor din circuitul legalDouă întâlniri/an cu reprezentanții societății civile, Cel puțin un material de sensibilizare anualNumăr de întâlniri realizate cu reprezentanții societății civile, Număr de materiale de sensibilizare realizate și difuzateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, cu participarea, după caz, a altor instituții cu competențe în domeniu
  6. Valorificarea eficientă a resurselor umane, financiare și logistice  6.1. Cresterea investițiilor în dezvoltarea resurselor umane, formarea și învățarea la locul de muncăPersoane formate, Cursuri realizateSume de bani alocate și investiteAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, structruri de resort ale Ministerului Afacerilor Interne
  6.2. Evaluarea politicilor de reducere a cererii și ofertei de droguri din punct de vedere al alocării resurselor financiare, umane și logisticeRaportul național anual Rapoarte de evaluare a Planului de acțiuni și a Strategiei naționale antidrogNumăr de rapoarte, Valoarea sumelor cheltuite defalcat în domeniile reducerii cererii și ofertei de droguri, Nr de persoane angajate (defalcat pe cele două domenii), Cheltuieli logistice caluclate defalcat pe cele două domeniiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Public, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  6.3. Analiza raportului dintre costurile anuale ale politicilor antidrog și sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor confiscateRaportul național anual, Rapoarte de evaluare a Planului de acțiuni și a Strategiei naționale antidrogValoarea anuală a sumelor de bani cheltuite, Valoarea bunurilor valorificateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Finanțelor Publice
  7. Îmbunătățirea calității actului profesional al tuturor categoriilor de specialiști cu atribuții în domeniul drogurilor și domenii conexe prin formare de bază și continuă      7.1. Dezvoltarea unui sistem eficient de formare inițială și continuă în domeniul drogurilor și dependenței de droguri conectat la realitățile naționale și cerințele europene, inclusiv prin intermediul tehnicilor moderne de învățare (e- learning și blended learning)Curriculum de formare elaborat si implementat, Minimum 400 de beneficiari ai sistemelor moderne de invățare, Minimum 8 noi programe de formare implementateNumăr de programe de formare implementate in sistem e-learning sau blended learning, Numar de fomatori atestati utilizati in formare, Fonduri accesate in acest domeniu, Număr de beneficiari, Rapoarte elaborate, Parteneriate incheiate, Reuniuni organizate, Acte aprobate/avizate2014, 20162016Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Interne prin Agentia Nationala Antidrog, Institutul de Studii și Ordine Publică, Academia de Politie, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, organizatii profesionale: Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Psihologilor din Romania, Colegiul National al Asistenților Sociali, Casa Corpului Didactic
  7.2. Consolidarea capacității de formare a Agenției Naționale Antidrog ca pol de excelență în servicii de formare profesională a adulților în domeniul drogurilor, conectat internațional și competitivInfrastructura Agenției Naționale Antidrog de formare în domeniul reducerii cererii și ofertei îmbunătățită, Cadru legal imbunătățit și adaptat nevoilor de formareFacilitati existente de formare operationalizate, Act de reglementare elaborat și aprobat, Număr de suporturi de curs elaborate și avizate, Facilitate nouă de formare operaționala, Noi programe de formare implementateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  7.3. Implementarea de programe comune de formare de bază și continuă în domeniul cererii și ofertei de droguri la nivel central și teritorial, destinate specialiștilor cu atribuții în domeniu, (psihologi, asistenți sociali, cadre medicale, farmaciști, cadre didactice, specialiști MAI și din mediul penitenciar, judecători, procurori etc.), organizate după principiul multi- disciplinaritățiiMinimum 2 programe anuale comune de formare de bază și continuă implementate pe principiul multi- disciplinaritățiiNumăr de programe de formare implementate în randul cadrelor MAI și din afara MAI, Analiza eficientei formarii, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Institutul de Studii pentru Ordine Publica, Academia de Politie, Centrul Multifuncțional de Pregatire Schengen - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  7.4. Facilitarea sistemului de învățare reciprocă în domeniul formării inițiale și continue în sfera drogurilor, precusorilor și dependenței de droguri, inclusiv prin platforme de dialog on-line90% dintre furnizorii de formare inițială și continuă de la nivel național, mediu academic, guvernamental și neguvernamental identificați, Propuneri concrete de îmbunătățire a sistemului de formare profesională a adulților în sfera drogurilor și dependenței de droguri elaborate și promovate, 40% dintre furnizorii de formare inițiala si continuă de la nivel național activi în cadrul platformei de dialogStudiu realizat, Ghiduri elaborate, Parteneri sociali și structuri ale societății civile implicați, Evenimente publice de consultare și dezbatere organizateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agentia Nationala Antidrog, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  7.5. Introducerea aspectelor legate de droguri și dependențe în programa de formare a furnizorilor de formare inițială și continuă din domeniul medical, farmaceutic, psihologic, social și educativCurriculum al furnizorilor de formare inițială și continuă extinsCurriculum armonizat, Programe de educatie implementate, Numar de beneficiari2014, 20162016Organizații profesionale: Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Psihologilor din Romania, Colegiul National al Asistentilor Sociali, Casa Corpului Didactic
  7.6. Formarea unei rețele de persoane-resursă pentru comunitate, capabile să disemineze cunoștințe credibile și relevante la nivelul comunităților locale (reprezentanți mass- media, voluntari etc) si să dezvolte programe de informare și intervenții pentru comunitatile locale.Minimum un studiu elaborat în scopul evaluării competențelor dobândite, Minimum 8 noi sesiuni de formare implementateNumăr de persoane cheie identificate, Grupuri de consultare organizate, Sesiuni de follow-up organizate, Competente evaluate, Număr de ghiduri elaborateAnual2016Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministrul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  7.7. Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a sectorului învățării la adulți în domeniul drogurilor și dependenței de droguriIndicatori de evaluare dezvoltați și implementațiSistem de raportare permanent și consolidat intr-un raportAnual2016Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Institutul de Siguranță și Ordine Publică, Academia de Poliție, Centrul Multifuncțional de Pregatire Schengen, organizatii profesionale: Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Psihologilor din Romania, Colegiul Național al Asistentilor Sociali, Casa Corpului Didactic
  8. Facilitarea comunicării, a schimburilor de bune practici și resurse de informare între factorii sociali implicați în reducerea cererii și ofertei de droguri   8.1. Îmbunătățirea accesului la resurse de documentare și colecții de date electronice în domeniul drogurilorMinimum o bibliotecă on-line operatională la nivel national, Noi resurse bibliografice achizitionate anualBiblioteci on-line, Resurse on-line disaponibile, Site-uri specializate, Surse de informare intra si inter- instituționaleAnual2016Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Institutul de Siguranță și Ordine Publică, Academia de Politie, Centrul Multifuncțional de Pregatire Schengen, organizatii profesionale: Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Psihologilor din Romania, Colegiul National al Asistentilor Sociali, Casa Corpului Didactic
  8.2. Creșterea nivelului de cunoștințe referitor la fenomenul drogurilor prin intermediul unei rețele de persoane specializate în domeniul informării/documentării și a unui flux permanent de resurseMinimum 4 proiecte în domeniul informării și documentării în sfera drogurilor și dependenței de droguri implementate la nivelul mun. București și nivel național până în 2017, Minimum o campanie de informare organizata anual, Minimum 2 standuri de carte de specialitate organizate anualPlanuri de difuzare a publicațiilor, Materiale distribuite, Campanii de informare și standuri de carte organizate, Articole publicate, Publicatii specializate apăruteAnual2016Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministrul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății prin structuri de profil cu atributii din domeniul informarii și documentarii, Structuri și organizații partenere
  8.3. Realizarea de schimburi de bune practici, asigurarea practicii de specialitate, derularea de evenimente publice și proiecte comune in domeniul informării și documentării20% din totalul bibliotecarilor și documentariștilor, beneficiari ai proiectelor in domeniul documentării și informării, 16% din totalul specialiștilor Agenției Naționale Antidrog, beneficiari ai programului de formare în domeniul informării și documentăriiLa nivel CRPECA retea locală de specialiști formați în domeniul documentarii la nivelul Agenției Naționale Antidrog, Grupuri de consultare în spatiu virtual, Certificate de participare acordate, Monitorizarea eficienței formarii, Număr de beneficiariAnual2016Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății prin structuri de profil cu atributii din domeniul informarii si documentarii, Structuri și organizații partenere
  8.4. Crearea rețelei de puncte de contact între Agenția Națională Antidrog, ca punct național focal privind precursorii, și celelalte instituții cu competențe în domeniul precursorilorO rețea de specialiști în domeniul precursorilor la nivel național, Cel puțin 3 instituții introduse în rețeaNumăr de instituții/puncte de contact introduse în rețea20132014Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzi de Combatere a Criminalității Organizate, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală - structură centrală și birouri vamale
  IV. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ Obiectiv: Reafirmarea angajamentului României, asumat prin documentele internaționale și prin cele bilaterale sau multilaterale la care țara noastră este parte și consolidarea poziției ca partener activ în efortul mondial de reducere a cererii și ofertei de droguri precum și a deturnării și traficului de precursori.
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Prezența permanentă și activă în cadrul mecanismelor europene de coordonare a politicilor antidrog, atât pe componenta de reducere a ofertei de droguri, cât si pe componenta de reducere a cererii de droguri și schimbului de date si informații, precum și reprezentarea instituțiilor naționale implicate în politica antidrog în cadrul dialogurilor bilaterale între Uniunea Europeană si alti actori implicati în efortul de combatere a fenomenului drogurilor  1.1. Monitorizarea permanentă a evolutiei documentelor de pozitie politică si legislativă la nivelul mecanismelor europene de coordonare a politicilor antidrogElaborarea rapoartelor de informare aferente evoluției politicilor antidrog în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri în vederea informării actorilor implicați la nivel național în lupta antidrogNumăr rapoarte de informareAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  1.2. Participarea punctuală in mod direct sau prin reprezentanți, în baza obligațiilor asumate, la sesiunile de lucru ale instituțiilor europene implicate în mecanismul de coordonare a politicilor antidrog, prin promovarea poziției și intereselor României în cadrul acestora.Implementarea la nivel național a deciziilor adoptate în cadrul participării la sesiunile de lucru ale instituțiilor europene implicate în mecanismul de coordonare a politicilor antidrogNumăr participări internaționale, Număr obiective de negociere deschise și atinseAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  1.3. Îmbunătătirea cadrului de cooperare cu instituțiile europene în cauză prin armonizare legislativă și proceduralăActualizarea legislației naționale în domeniu, în conformitate cu noile proceduri legislative adoptate la nivel europeanNumăr de acte normative naționale modificate și adoptate; Număr proceduri naționale modificate și adoptateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  2. Asigurarea reprezentării României în cadrul reuniunilor forurilor internationale de luptă împotriva traficului si consumului de droguri prin corelarea pozitiei țării noastre cu declarațiile oficiale ale Uniunii Europene  2.1. Dezvoltarea relațiilor parteneriale în sfera organizațiilor internaționale implicate în reducerea cererii și/sau ofertei de droguri, în vederea asigurării unui transfer eficient de date, informații, bune practici și desfășurării de acțiuni comune.4 participări în cadrul reuniunilor forurilor internationale de luptă împotriva traficului si consumului de droguriNumăr participări internationale, Număr obiective de negociere deschise și atinseAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  2.2. Promovarea poziției și intereselor României în cadrul organismelor internationale în corelație cu poziția politică adoptată la nivelul Uniunii EuropeneSusținerea și consolidarea poziției României în conformitate cu politica adoptată sa nivel europeanNumăr obiective de negociere deschise și atinseAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  2.3. Intensificarea cooperării bilaterale si multilaterale cu statele de origine a drogurilor sau aflate pe rutele internationale de transport2 întâlniri bilaterale realizateNumăr de acorduri de parteneriat puse în practică; Număr de întâlniri bilateraleAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  3. Redimensionarea dialogului regional, atât la nivelul statelor riverane bazinului Mării Negre și statelor sud-est europene, în domeniul politicilor antidrog, cât și conjugarea eforturilor nationale către diminuarea efectelor negative ale traficului și consumului de droguri în zonă, fundamentate pe baza analizelor comprehensive a riscurilor și vulnerabilităților legate de controlul drogurilor, inclusiv noile substante cu proprietăți psihoactive cu impact asupra securității naționale sau stabilității regionale și susținerea demersurilor necesare pentru atenuare și diminuare în cadrul forurilor europene și internaționale 3.1. Revigorarea acordurilor de cooperare încheiate de România cu diverse state din regiunea Balcanilor și bazinul Mării Negre prin intensificarea activitătilor desfăsurate în comun pentru reducerea ofertei de droguri, dezvoltarea cooperării si schimbului de informatii în domeniu2 întâlniri bilaterale realizateNumăr de acorduri de parteneriat puse în practică; Număr de întâlniri bilaterale.Anual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  3.2. Reluarea inițiativei românești de cooperare regională în armonizarea politicilor de combatere a traficului de droguri la Marea Neagră prin conturarea unor direcții de actiune comune și a unui răspuns regional în contextul inițiativelor internaționale și europeneUn document de politică publică de cooperare regională în combaterea traficului de droguri la Marea NeagrăPunct de contact unic pentru cooperare regională în combaterea traficului de droguri la Marea Neagră; Politici regionale antidrogAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  4. Consolidarea rolului României în programele și misiunile internaționale derulate pe spațiile de interes strategic în ceea ce privește controlul drogurilor 4.1. Monitorizarea și participarea în cadrul programelor/proiectelor privind combaterea traficului și consumului de droguri dezvoltate de parteneri europeni sau internaționali.2 participări în cadrul programelor/proiectelor privind combaterea traficului si consumului de droguri dezvoltate de parteneri europeni sau internationaliNumăr de participări în cadrul programelor și misiunilor internaționaleAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  4.2. Participarea activă a experților români alături de agențiile similare din statele membre UE, candidate la Uniunea Europeană, statele din Balcanii de Vest, Ucraina, Caucaz, Federația Rusă și țările din America de Sud și Caraibe, la activități de cooperare internațională vizând lupta antidrog2 participări în cadrul programelor/proiectelor privind combaterea traficului si consumului de droguri dezvoltate de parteneri europeni sau internationaliNumăr de participări în cadrul programelor și misiunilor internaționaleAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  5. Dezvoltarea unei platforme regionale de schimb de informatii si bune practici la frontiera externă a Uniunii Europene, în marja instrumentului european de vecinătate si parteneriat, axată pe noile riscuri și vulnerabilități generate de fenomenul drogurilor 5.1. Acordarea de asistentă tehnică necesară statelor din regiunea Balcanilor sau riverane bazinului Mării Negre, precum și realizarea unor schimburi de experiență și activități comune de formare profesională pentru personalul implicat în acțiuni de reducere a cererii și ofertei de droguri.O întâlnire bilaterală de cooperarePlatformă regională de schimb de informații și bune practici; Număr de reuniuni de lucru derulateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  5.2. Încheierea și implementarea de protocoale de colaborare vizând participarea comună la proiecte și programe cu finanțare internaționalăO participare în proiecte cu finanțare internaționalăNumăr proiecte derulateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  6. Elaborarea, implementarea si participarea în cadrul programelor europene și internationale cu finantare externă nerambursabilă, destinate dezvoltării componentelor nationale și regionale de reducere a cererii și ofertei de droguri, precum și a celei de cercetare și schimb de informații și bune practici6.1. Includerea problematicii consumului și traficului de droguri în cadrul activităților eligibile, precum și a persoanelor dependente de droguri în grupul țintă, al programelor operaționale aferente fondurilor structurale și de coeziune 2014-2020Participare eligibilă în 3 programe operaționale viitoareCadrul normativ național vizând domeniiile de interes pentru exercitiul financiar 2014-2020Anual2016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacreilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
  6.2. Identificarea și atragerea surselor de finanțare externă nerambursabilă care să susțină dezvoltarea mecanismelor de coordonare la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de droguri, a cadrului instituțional și a politicilor naționale destinate reducerii consecințelor asociate traficului și consumului de droguri2 proiecte naționale și/sau regionaleNumăr de proiecte derulate20142016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  6.3. Participarea în parteneriat în cadrul programelor internaționale și/sau europene vizând dezvoltarea mecanismelor, regionale și internaționale de cooperare în domeniul drogurilorUn proiectNumăr proiecte derulate20142016Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justitiei, Ministerul Sănătătii, Alte instituții și organizații cu atribuții în domeniu
  V. CERCETARE, EVALUARE ȘI INFORMARE Obiectiv: Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a problematicii drogurilor la nivel național pornind de la evidențe științifice, prin monitorizare, cercetare și informare.
  Obiective specificeActivitățiRezultateIndicatori de evaluareTermen de evaluareTermen de finalizareResponsabili
  1. Consolidarea sistemului de colectare și analiză a datelor din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri  1.1. Implementarea prevederilor protocoalelor europene privind colectarea datelor în domeniul drogurilor și precursorilor, în legislația naționalăCadrul normativ actualizatNumăr de acte normative realizate20162016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile/structurile cu atribuții în domeniu
  1.2. Organizarea de ateliere de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor publice și private furnizori de date din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguriÎntâlniri de lucru organizateNumăr de ateliere de lucru organizateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  1.3. Actualizarea rețelelor de colectare a datelor, prin identificarea de noi furnizori de date și prin reînnoirea parteneriatelor de colaborareRețea de colectare a datelor actualizatăNumăr de furnizori de date identificațiAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  2. Dezvoltarea unei baze solide de date, validate științific, în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri  2.1. Efectuarea de studii/sondaje în populația generală referitoare la cunoștințe, atitudini, practici despre consumul de droguri și consecințele acestuiaStudii/sondaje în populația generală realizateNumăr de studii realizate20162016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  2.2. Implementarea de studii în rândul populației tinere în vederea evaluării tendințelor înregistrate în consumul de droguri (de exemplu: studii privind consumul de droguri în spații recreaționale, studii privind consumul de droguri în rândul liceenilor, studenților sau al populației tinere neinstituționalizate)Studii în rândul populației tinere realizateNumăr de studii realizate20162016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  2.3. Implementarea de studii și cercetări privind consumul de droguri la nivel regional și local (județean)Studii/cercetări la nivel regional și local realizateNumăr de studii realizate20162016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri       3.1. Colectarea, analiza și interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri, precum și a patologiei asociateBaza de date privind admiterea la tratament actualizatăNumăr de înregistrăriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3.2. Colectarea analiza și interpretarea datelor referitoare la bolile infecțioase (HVB/HVC/HIV, alte boli infecțioase) asociate consumului de droguri, prin monitorizare de rutină și prin efectuarea de studii în grupele considerate la riscBaza de date privind cazurile de boli infecțioase asociate consumului de droguri actualizatăNumăr de înregistrăriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3.3. Colectarea, analiza și interpretarea datelor referitoare la urgențele medicale datorate consumului de droguriBaza de date privind cazurile de urgență ca urmare a consumului de droguri actualizatăNumăr de înregistrăriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3.4. Monitorizarea deceselor asociate consumului de droguri și a mortalității datorate consumului de droguriBaza de date privind cazurile de deces asociate consumului de droguri actualizatăNumăr de înregistrăriAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3.5. Evaluarea periodică a situației consumului problematic de droguri prin realizarea de estimări a numărului de consumatori folosind diferite metode (metoda multiplicatorilor, captură-recaptură, RDS etc.)Număr consumatori problematici de droguri estimatNumăr de analize statistice/evaluări realizateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3.6. Participarea în Sistemul de Avertizare Rapidă (Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive), prin monitorizarea noilor droguri/amestecuri apărute pe piață)Baza de date privind notificările EWS actualizatăNumăr de notificări primite și diseminateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3.7. Monitorizarea programelor din domeniul reducerii cererii de droguri desfasurate de diferite institutii/organizatii, conform standardelor EDDRABaza de date privind programele din domeniul reducerii cererii de droguri actualizatăNumăr de proiecte eligibile propuse pentru EDDRAAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  3.8. Dezvoltarea indicatorilor privind reducerea ofertei de droguriIndicatori privind reducerea ofertei de droguri definiți și dezvoltațiNumăr de indicatori dezvoltațiAnualDecembrie 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  4. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog în cadrul rețelei REITOX a Uniunii Europene și ca structură unică de colectare și diseminare de date în domeniul drogurilor la nivel național  4.1. Încheierea acordului anual de parteneriat între Agenția Națională Antidrog și OEDT/EMCDDA privind dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a activității Punctului Național Focal REITOX și implementarea activităților cuprinse în acord, precum și a obligațiilor și standardelor de calitate ce derivă din statutul de membru OEDT.Acord de finanțare încheiatNumăr de acorduri încheiateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  4.2. Dezvoltarea cooperării orizontale între Punctul Național Focal REITOX al României și alte puncte naționale focale REITOXSchimb de bune practici cu alte puncte naționale focale realizatNumăr de activități commune realizate în cadrul REITOXAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  4.3. Organizarea și participarea la cursuri de instruire specifice, în principal la reuniunile EMCDDA/REITOX sau la alte reuniuni internaționale în domeniuReuniuni și instruiri organizateNumăr de instruiri organizate/la care s-a participatAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  5. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog ca structură unică de colectare și diseminare de date în domeniul precusorilor de droguri 5.1. Gestionarea sistemului electronic de colectare și schimb de informații în domeniul precursorilor de către instituțiile implicate, potrivit competențelor legaleSchimb de informații în rețeaua de puncte de contact în domeniul precursorilor optimizatNumăr de informații schimbate privind comerțul licit20142016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și brigăzi teritoriale, Ministerul Finanțelor Publice prin Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, structură centrală și structurile teritoriale
  5.2. Analiza situației precursorilor la nivel naționalAnaliza realizatăNumăr de indicatori avuți în vedere pentru efectuarea analizei2014, 20162014, 2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog cu implicarea instituțiilor competente
  6. Promovarea cercetării științifice ca nucleu fundamental în definirea și dezvoltarea măsurilor de răspuns la fenomenul drogurilor 6.1. Constituirea și operaționalizarea Consiliului Științific al Agenției Naționale AntidrogConsiliul Științific constituitConsiliul Științific operaționalAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  6.2. Publicarea și diseminarea rezultatelor studiilor de specialitate, elaborate în cadrul Agenției Naționale AntidrogStudii publicate/diseminateNumăr de studii publicateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  7. Diseminarea de date valide și comparabile la nivel național și european   7.1. Elaborarea și lansarea publică a Raportului privind situația drogurilor în RomâniaRaport Național elaboratNrumăr de rapoarte naționale elaborateAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  7.2. Completarea și transmiterea tabelelor standard solicitate de Observatorul European de Droguri și Toxicomanii (EMCDDA/OEDT) și a chestionarelor UNODCTabele standard și chestionare elaborate și transmiseNumăr de tabele standard completate și transmise conform standardelorAnualOctombrie 2013 (OEDT), Octombrie 2014 (OEDT), Iunie 2013 (UNODC), Iunie 2014 (UNODC)Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog și instituțiile/structurile cu atribuții în domeniu
  7.3. Distribuirea Raportului național și a altor materiale informative către toate instituțiile care furnizează date, către partenerii naționali și internaționali ai Agenției Naționale AntidrogRaport Național diseminatNumăr de rapoarte distribuiteAnual2016Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  7.4. Completarea și transmiterea instrumentelor europene și internaționale pentru cunoașterea situației substanțelor clasificate și neclasificate, potrivit obligațiilor ce decurg din legislația în domeniul precursorilorCel puțin un instrument internațional completat și transmisNumăr de chestionare completate și transmiseAnualAnualMinisterul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Antidrog
  -----