ORDIN nr. 1.430/1.422/2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.430 din 7 noiembrie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.422 din 30 octombrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 9 noiembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 13.320 din 7.11.2018 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 4.724 din 30.10.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 139 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 533 se introduce o nouă poziție, poziția 534, cu următorul cuprins:
  „534W63612002J05AR10LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM**LOPINAVIR/RITONAVIR ACCORD 200 mg/50 mgCOMPR. FILM.200 mg/50 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1207,7794168,7975000,000000“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 49 și 159 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 461 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 506 se introduc două noi poziții, pozițiile 507 și 508, cu următorul cuprins:
  „507W59766002L01XB01PROCARBAZINUM 4)NATULANCAPS.50 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST X 10 CAPS.PRF5022,22000024,9828000,000000
  508W62137001L01XX14TRETINOINUM 4)VESANOID 10 mgCAPS. MOI10 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 CAPSULE MOIPR10011,05920012,4360000,000000“
  6. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4: „Mucoviscidoză“, poziția 14 se abrogă.7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, denumirea subprogramului P6.17 se modifică și va avea următorul cuprins:P6.17: Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică8. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziția 14 se abrogă.9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziția 307 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „307W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,7280003,6860000,000000“
  10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, poziția 18 se abrogă.11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, poziția 126 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „126W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,7280003,6860000,000000“
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, poziția 9 se abrogă.13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, poziția 145 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „145W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,7280003,6860000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2018.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  -----