ORDIN nr. 1.385 din 31 octombrie 2018privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 8 noiembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 12.519 din 2018 al Centrului de resurse umane în sănătate publică,văzând Avizul favorabil nr. 5.099 din 6.02.2018 al Departamentului profesional-științific al Colegiului Medicilor din România,văzând Avizul favorabil nr. 1 din 5.01.2017 al Comisiei de Boli Infecțioase a Ministerului Sănătății,văzând Adresa nr. 44.699 din 5.01.2017 a responsabililor programului de pregătire,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Atestat de pregătire complementară în:Responsabil naționalCentru de pregătireCondiții de participare Specialități
  „44^1Medicina de călătorieProf. dr. Streinu Cercel AdrianHristea AdrianaBucurești ConstanțaMedicaleChirurgicaleParacliniceMedicină de familie
  XXX“
   +  Articolul IICentrul de resurse umane în sănătate publică, instituțiile de învățământ medical uman superior din centrele universitare acreditate pentru pregătire și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 31 octombrie 2018.Nr. 1.385.------