ANEXE din 11 noiembrie 2016la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora (Anexele nr. 1-5)
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 bis din 28 noiembrie 2016    Notă
    Conținute de ORDINUL nr. 1.445 din din 11 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 962 din 28 noiembrie 2016.
     +  Anexa nr. 1 ┌──────────┐ │ Director │ └────┬─────┘ ┌──────────────────────────┬─────────────┴────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │┌────────────┴─────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌──────────┴───────────┐│ Serviciul/Biroul Juridic │ │ Serviciul/Biroul │ │ Serviciul Cadastru │ │ Serviciul ││Resurse Umane, Secretariat│ │ Economic │ ┌──┤ ├────┐ │Publicitate Imobiliară││ și Petiții │ └──────────────────┘ │ └──────────┬─────────┘ │ └───────────┬──────────┘└──────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────┴─────────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ Birou de Cadastru și │ │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Publicitate Imobiliară/ │ │Compartiment│ │Compartiment│ │Înregistrare│ │Birou Relații cu Publicul│ │ Avize și │ │Fond Funciar│ │Sistematică │ └─────────────────────────┘ │ Recepții │ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară  +  Anexa nr. 3 ┌────────────┐ ┌─────────────┤ Director ├───────────────┐ │ └─────┬──────┘ │ v │ v ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │Serviciul Juridic, Resurse│ │ │ │ │ Umane și Relații cu │ │ │Serviciul Economic │ │ Publicul │ │ │ │ └──────────────┬───────────┘ │ └─────────┬─────────┘ │ │ │ v │ v ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │Biroul Juridic și│ │ │Biroul Marketing și│ │ Resurse Umane │ │ │ Achiziții Publice │ └─────────────────┘ │ └───────────────────┘ v ┌────────────┐ │ Director │ │ Adjunct │ └─────┬──────┘ ┌──────────────────────────┬──┴───────────────────────┬─────────────────────────┐ v v v v ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │Serviciul de Cartografie│ │Serviciul Tehnologia│ │ Biroul Suport │ │Serviciul Geodezie și│ │ și Fotogrammetrie │ │ Informației și │ │ Implementare │ │Cercetare-Dezvoltare │ └────────────────────────┘ │ Comunicațiilor │ │Înregistrare Sistematică│ └─────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────────┘  +  Anexa nr. 4REGULAMENTde organizare și funcționare al Centrului Național de Cartografie  +  Anexa nr. 5ANEXĂ (la 05-10-2018, Anexa nr. 5 a fost introdusă de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.075 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 05 octombrie 2018 )