ORDIN nr. 507 din 16 septembrie 1999pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare şi de ţinere a evidentei unor categorii de muncitori portuari şi de personal care lucrează în porturi
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 21 ianuarie 2000    Ministrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 18, 19 şi ale art. 50 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciilor în porturi, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de înregistrare şi de ţinere a evidentei unor categorii de muncitori portuari şi de personal care lucrează în porturi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  AnexăMETODOLOGIE 16/09/1999