ORDIN nr. 1.391 din 1 noiembrie 2018privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 7 noiembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 12.734 din 30.10.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 1 noiembrie 2018.Nr. 1.391.  +  ANEXĂ
  Completări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017
  pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale
  sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau
  direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național
  al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
  – După poziția nr. 6755 se introduc șapte noi poziții, pozițiile nr. 6756-6762, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormăConcentrațieFirmă/ȚarăDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănunt maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  6756W60867001BCG VACCINEPULB + SOLV. PT. SUSP. INJ.0,05 mg/dozăCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAVACCIN BCGCutie cu 20 fiole a câte 20 doze pediatrice + 20 fiole solv. pt. susp. inj. (3 ani)J07AN01MI3.012,003.042,003.353,93NCantitate 380.000 doze pulbere și solvent (950 cutii x 20 fiole x 20 doze pediatrice + 950 cutii x 20 fiole solvent pentru suspensie injectabilă)Prețurile sunt valabile până la data de 10 octombrie 2019.
  6757W61098001TETANEA 1.500 UI/mlSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ.1500 UI/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ TETANICĂCutie cu 1 seringă preumplută x 1 ml (1500 UI/ml) sol. inj. (3 ani)J06BB02MI233256,3312,89NCantitate 112.100 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 5 aprilie 2019.
  6758W61956001VIPER VENOM ANTITOXINSOL. INJ.500 UA/fiolaCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIASER ANTIVIPERINICCutie cu 1 fiolă x 5 ml (3 ani)J06AA03MI1.7621.7921.991,43NCantitate 626 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 29 iunie 2019.
  6759W64732001SIMDAX 2,5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIALEVOSIMENDANUMCutie cu 1 flac. conc. pt. sol. perf. (2 ani)C01CX08MI3.351,823.381,813.724,33NCantitate 2.500 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 1 august 2019.
  6760W54309001FLAMMAZINECREMĂ1%CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIASULFADIAZINUMCutie x 500 g cremă (3 ani)D06BA01MI74,6783,63105,74NCantitate 800 borcanePrețurile sunt valabile până la data de 6 septembrie 2019.
  6761W57261001FLAMMACERIUMCREMĂ1% + 2,2%CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (SULFADIAZINUM ARGENTICUM + CERII NITRAS)Cutie x 500 g cremă (3 ani)D06BA51MI85,896,09121,5NCantitate 400 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 6 septembrie 2019.
  6762W54012001MALARONE 250 mg + 100 mgCOMPR.250 mg/100 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (ATOVAQUONUM + PROGUANILI)Cutie x 12 compr. (5 ani)P01BB51MI124,91137,4167,74NCantitate 275 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 10 septembrie 2019.
  ------