HOTĂRÂRE nr. 68 din 31 octombrie 2018privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 1 noiembrie 2018    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Ghinea Cristian, aparținând Grupului parlamentar al USR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice;– domnul deputat Lupescu Dumitru, aparținând Grupului parlamentar al USR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 31 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    București, 31 octombrie 2018.Nr. 68.-----