DECIZIE nr. 284 din 26 octombrie 2018pentru stabilirea unor măsuri privind revocarea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 26 octombrie 2018  Având în vedere Adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2.590/L.O.V. din 25 octombrie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/18.443/T.G. din 25 octombrie 2018,în temeiul art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primministrului nr. 273/2018 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 11 octombrie 2018, își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii se revocă din calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic și Social reprezentanții societății civile prevăzuți în anexa care face parte din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 26 octombrie 2018.Nr. 284.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând reprezentanții societății civile care se revocă din calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic și Social
  Nr. crt.Numele și prenumeleOrganizația
  1.Laura PopescuAsociația Municipiilor din România
  2.Daniela VișoianuAsociația C4C Communication for Community
  3.Loredana UrzicăUniunea Studenților din România
  4.Gheorghe ChioaruOMENIA
  5.Mircea CiocanROMAPIS - Federația Asociațiilor Apicole din România
  6.Florian-Valeriu SălăjeanuAsociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială - ASSOC
  7.Mihai Dragoș Consiliul Tineretului din România
  8.Anca Andreea PopaFundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului
  9.Ana PăunInfoCons - Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România
  10.Radu NicoseviciAcademia de Advocacy
  11.Dana CavaleruHR Club
  12.Ion AnghelUniunea Profesiilor Liberale din România - UPLR
  13.Bogdan SimionFederația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC
  14.Sevastița GrigorescuUniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești - UCECOM
  15.Gelu DuminicăFundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună
  -----