ORDIN nr. 1.327 din 16 octombrie 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 18 octombrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 12.049 din 16.10.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 16 octombrie 2018.Nr. 1.327.  +  ANEXĂModificări și completări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora1. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 5895 și 5896 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimobsDenumire produsformăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajgrupa ATCstatut_ frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (LEI)stareObservațiiValabilitate preț
  5895W63860002PENTAGLO-BINSOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - SA - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂFlacon x 50 ml (2 ani)J06BA02MI741,49771,49879,07N9377 flacoanePrețurile sunt valabile până la data de 22 martie 2019.
  5896W63860001PENTAGLO-BINSOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - SA - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂFlacon x 100 ml (2 ani)J06BA02MI1.473,061.503,061.676,49N924 flacoanePrețurile sunt valabile până la data de 22 martie 2019.
  2. În anexa nr. 1, poziția nr. 6255 se abrogă.3. În anexa nr. 1, după poziția nr. 6752 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 6753-6755, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.cod_cimobsDenumire produsformăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (LEI)stareObservațiiValabilitate preț
  6753W62137001VESANOID 10 mgCAPS. MOI10 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIATRETINOINUMCutie x 100 caps. moi (3 ani)L01XX14MI1.075,921.105,921.243,6NCantitate 500 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 10 septembrie 2019.
  6754W59766002NATULANCAPS.50 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAPROCARBAZINUMCutie cu 5 blist. x 10 caps. (3 ani)L01XB01MI1.0811.1111.249,14NCantitate 300 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 24 iulie 2019.
  6755W61131001NALCROM 100 mgCAPS.100 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIANATRII CROMOGLICASCutie x 20 capsule (3 ani)A07EB01MI31,2735,6546,63NCantitate 456 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 10 ianuarie 2019.
  ------