METODOLOGIE din 26 septembrie 2018de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 17 octombrie 2018    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 2.169 din 26 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 877 din 17 octombrie 2018.
    Formularul se completează de către instituțiile/autoritățile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.169/2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice.I. Depunerea Formularului L153 privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publiceFormularul L153 se completează și se depune de instituțiile/autoritățile publice, cu respectarea etapelor prevăzute la pct. III din prezenta anexă.II. Termenul de depunere a declarațieiDatele vor fi transmise în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an, și vor conține informații privind veniturile salariale din luna anterioară transmiterii, respectiv luna septembrie a fiecărui an.III. Detalii cu privire la modalitatea de transmitere a datelor1. Instituțiile/Autoritățile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.169/2018 au obligația de a accesa pagina de internet a Autorității Naționale de Administrare Fiscală (https://www.anaf.ro/), la secțiunea ANAF>Servicii online>Declarații electronice>Descărcare declarații, de unde vor descărca Formularul L153 în format electronic (fișier PDF).2. Instituțiile/Autoritățile publice prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.169/2018 pot obține informațiile necesare pentru completarea Formularului L153 consultând fișierul în format electronic numit „Ghidul_cu_instrucțiunile_de_completare_a_formularului_L153“, în format PDF, existent pe pagina de internet www.anaf.ro la secțiunea „Descărcare declarații“, precum și pe pagina de internet www.mmuncii.gov.ro la secțiunea „Formular L153“.3. După ce formularul a fost completat, se va trece la autentificarea pe portalul e-guvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații“, prin utilizarea tokenului deținut, urmând a se încărca și a se transmite fișierul pdf cu xml-ul atașat, obținut în urma validării și semnării cu certificatul digital calificat, similar cu procedura de depunere a Declarației 112. 4. Rectificarea datelor deja transmise se face la nivel de persoană, prin retransmiterea tuturor informațiilor referitoare la aceasta. În situația în care se realizează o rectificare, organul competent să colecteze datele va lua în considerare ultimele informații primite cu privire la persoana respectivă.IV. Modul de depunereFormularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu legislația în vigoare.Pentru depunerea Formularului L153, instituția/autoritatea publică trebuie să dețină un certificat digital calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.V. Depunerea la sediul unităților fiscaleÎn situația în care nu se poate realiza depunerea în mediul electronic, în mod excepțional, Formularul L153 se depune la sediul organului fiscal teritorial, atât pe suport hârtie, semnat de reprezentantul legal al instituției/autorității publice, cât și pe suport compact-disc (CD) sau memorie de tip USB.