ORDIN nr. 1.300/1.337/2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.300 din 10 octombrie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.337 din 28 septembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 11.774 din 10.10.2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 4.285 din 28.09.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 161 se abrogă.2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 259, 261, 343 și 371 se abrogă. 3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 504 se introduc două noi poziții, pozițiile 505 și 506, cu următorul cuprins:
  505W64299002L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB HEATON 100 mgCOMPR. FILM.100 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30121,752000134,2360006,867666
  506W64300002L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB HEATON 150 mgCOMPR. FILM.150 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30151,444800166,6012006,915133
  4. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 166 se introduce o nouă poziție, poziția 167, cu următorul cuprins:
  167W64733001H04AA01GLUCAGONUMGLUCAGEN HYPOKIT 1 mg/mlPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.1 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLACON CU PULBERE + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLVENT PT. SOL. INJ.PR158,81000074,3600000,000000
  5. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1: „Hemofilie și talasemie“, după poziția 59 se introduc trei noi poziții, pozițiile 60-62, cu următorul cuprins:
  60W43393001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREFANHDI 100 ui/mlPULB + SOLV. PT. SOL. INJ.1000 uiINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 10 ML SOLV. + 1 CANULĂ + 2 TAMPOANE CU ALCOOLS11.470,4800001.640,9800000,000000
  61W43391001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREFANHDI 25 ui/mlPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.250 uiINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 10 ML SOLVENT + 1 CANULĂ + 2 TAMPOANE ALCOOLS1380,736000460,7880003,022000
  62W43392001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREFANHDI 50 ui/mlPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.500 uiINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. X 1 SERINGA PREUMPLUTĂ X 10 ML SOLV. + 1 CANULĂ + 2 TAMPOANE CU ALCOOLS1566,400000663,156000193,104000
  6. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 9 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna octombrie 2018.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  -----