DECIZIE nr. 273 din 11 octombrie 2018pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 11 octombrie 2018  Având în vedere propunerea ministrului muncii și justiției sociale, formulată prin Adresa nr. 2.590/L.O.V. din 22 iunie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.590 din 8 octombrie 2018 și la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/18.443/T.G. din 8 octombrie 2018,în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, anexa „Lista cuprinzând reprezentanții societății civile în Consiliul Economic și Social“ la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 11 octombrie 2018.Nr. 273.  +  ANEXĂ(Anexa la Decizia nr. 219/2015)
  LISTA
  cuprinzând reprezentanții societății civile în Consiliul Economic și Social
  Nr. crt.Numele și prenumeleOrganizația
  1.Laura PopescuAsociația Municipiilor din România
  2.Carmen-Luminița RotaruArtEd
  3.Ștefan-Bogdan Anicescu Asociația Națională a Surzilor din România
  4.Daniela-Doina Bololoi Asociația Help Autism
  5.Traian StanciuAsociația RENINCO România
  6.Tudorel TupilușiAsociația Nevăzătorilor din România
  7.Ghiorghi FilipAsociația Totul pentru Tine
  8.Anca Andreea PopaFundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului
  9.Ioan HurdubaieAsociația Națională a Cadrelor în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne
  10.Vlad-Valentin DediuUniunea Națională a Studenților din România
  11.Elena-Cătălina SurcelAsociația Telefonul Copilului
  12.Marian PădureFundația Cartea Călătoare Focșani
  13.Dorica DanAlianța Națională pentru Boli Rare România
  14.Dragoș-Ioan PoparadAsociația Tandem
  15.Iulian-Costel ParaschivAsociația Partida Romilor „Pro-Europa“
  -----