HOTĂRÂRE nr. 135 din 8 octombrie 2018pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 11 octombrie 2018    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, punctul IX se modifică și va avea următorul cuprins:IX. Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic;Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 8 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ADRIAN ȚUȚUIANU
    București, 8 octombrie 2018.Nr. 135.-----