ORDIN nr. 1.280 din 4 octombrie 2018pentru modificarea anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 11.515 din 3.10.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 1.827 din 21 iunie 2018, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 31.295 din 22 iunie 2018,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 17 „Fișa donator potențial“ la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății.
  Sorina Pintea
  București, 4 octombrie 2018.Nr. 1.280.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 1.170/2014)
  FIȘA DONATORULUI POTENȚIAL
  Spitalul ……………………………………………………Clinica ATI ……………………………………………Numele pacientului: ………………………………Vârsta: ……… ani CNP ……………………………Data internării: ……./…../……… FO nr. ……………Grup sangvin și Rh: ………………………………Cauza morții cerebrale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Preluare în Programul național de transplant (momentul solicitării examenului virusologic):Data: ……/…./…… Ora: …………………Deces: Data: …./…./………… Ora: ……………Cauze pentru care nu s-a finalizat prelevarea:[ ] Screening viral: ………………………………[ ] Imposibilitatea declarării morții cerebrale (dificultăți întâmpinate): …………………………………………………………………………………………[ ] Lipsa acordului familiei pentru prelevarea de organe și/sau celule și/sau țesuturi[ ] Stop cardiac iresuscitabil survenit anterior sau după declararea morții cerebrale[ ] Instabilitate hemodinamică ce face imposibilă menținerea potențialului donator în condiții fiziologice[ ] Lipsă de logistică, medicamente, materiale necesare diagnosticării morții cerebrale și/sau menținerii potențialului donator: …………………………………………………………………………………[ ] Altele: …………………………………………………
  Medic responsabil
  (semnătura și parafa)
  Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. ...................
  -----