DECIZIE nr. 61 din 1 noiembrie 1999pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 18 ianuarie 2000    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,în temeiul art. 5 lit. e) şi al art. 9 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, al art. 52 alin. (1) lit. e) şi al art. 58 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica,emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Departamentul licenţe, autorizaţii şi reglementări tehnice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi agenţii economici interesaţi în obţinerea autorizaţiilor de înfiinţare/funcţionare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.PreşedinteleAutorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Jean Constantinescu  +  AnexăNORMA 01/11/1999