HOTĂRÂRE nr. 229 din 4 martie 2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(2) Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul București, str. Petricani nr. 9 A, sectorul 2, și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. (la 08-05-2015, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. ) (3) Romsilva este regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Romsilva, precum și atribuțiile și competențele consiliului de administrație și ale directorului general sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Romsilva are în structura sa unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, și unități cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3, ale căror adrese pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului de administrație al Romsilva.(2) Structurile organizatorice și funcționale ale unităților prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul de administrație al Romsilva, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Unitățile cu personalitate juridică prevăzute la anexa nr. 3 provin din subunități ale direcțiilor silvice. (la 08-05-2015, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Încadrarea în noile structuri organizatorice a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza verificării cunoștințelor profesionale, în condițiile prevăzute de lege, în limita posturilor disponibile.(5) Reîncadrarea în noile structuri organizatorice și în numărul de posturi aprobat se face în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Patrimoniul propriu al Romsilva, înregistrat în evidențele contabile la data de 30 iunie 2008, totalizează 92.609.515 lei și este preluat în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă și unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.(2) Activitatea principală desfășurată de Romsilva este "Silvicultură și alte activități forestiere", clasa CAEN 0210.(3) Prin activitățile pe care le desfășoară, Romsilva urmărește:a) aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum și pentru gestionarea fondurilor de vânătoare și de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea și valorificarea, prin acte și fapte de comerț, a produselor specifice fondului forestier, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic;b) efectuarea de lucrări de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare de investiții în domeniul silviculturii și în alte domenii ale științelor naturale, precum și întocmirea de documentații topo-cadastrale;c) administrarea prin intermediul subunităților cu personalitate juridică sau preluarea în custodie, în condițiile legii, a ariilor naturale protejate în care fondul forestier proprietate publică a statului deține o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversității acestora;d) aplicarea strategiei și implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă, creșterea, ameliorarea, calificarea și exploatarea efectivelor de cabaline din secțiile proprii, organizarea și desfășurarea de competiții hipice;e) creșterea animalelor de blană și efectuarea cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în acest domeniu.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 4 martie 2009.Nr. 229.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTde organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva  +  Anexa nr. 2Unitățile fără personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  Nr. crt.  Denumirea direcției   Sediul unității
  1. Direcția Silvică Alba Municipiul Alba Iulia, județul Alba
  2. Direcția Silvică Arad Municipiul Arad, județul Arad
  3. Direcția Silvică Argeș Municipiul Pitești, județul Argeș
  4. Direcția Silvică Bacău Comuna Hemeiuș, județul Bacău
  5. Direcția Silvică Bihor Municipiul Oradea, județul Bihor
  6. Direcția Silvică Bistrița-Năsăud Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
  7. Direcția Silvică Botoșani Municipiul Botoșani, județul Botoșani
  8. Direcția Silvică Brașov Municipiul Brașov, județul Brașov
  9. Direcția Silvică Brăila Municipiul Brăila, județul Brăila
  10. Direcția Silvică Buzău Municipiul Buzău, județul Buzău
  11. Direcția Silvică Caraș-Severin Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin
  12. Direcția Silvică Călărași Municipiul Călărași, județul Călărași
  13. Direcția Silvică Cluj Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
  14. Direcția Silvică Constanța Municipiul Constanța, județul Constanța
  15. Direcția Silvică Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
  16. Direcția Silvică Dâmbovița Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița
  17. Direcția Silvică Dolj Municipiul Craiova, județul Dolj
  18. Direcția Silvică Galați Municipiul Galați, județul Galați
  19. Direcția Silvică Giurgiu Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
  20. Direcția Silvică Gorj Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj
  21. Direcția Silvică Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita
  22. Direcția Silvică Hunedoara Municipiul Deva, județul Hunedoara
  23. Direcția Silvică Ialomița Municipiul Slobozia, județul Ialomița
  24. Direcția Silvică Iași Municipiul Iași, județul Iași
  25. Direcția Silvică Ilfov Municipiul București
  26. Direcția Silvică Maramureș Municipiul Baia Mare, județul Maramureș
  27.  Direcția Silvică Mehedinți  Municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  28. Direcția Silvică Mureș Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
  29. Direcția Silvică Neamț Municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț
  30. Direcția Silvică Olt Municipiul Slatina, județul Olt
  31. Direcția Silvică Prahova Municipiul Ploiești, județul Prahova
  32. Direcția Silvică Satu Mare Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare
  33. Direcția Silvică Sălaj Municipiul Zalău, județul Sălaj
  34. Direcția Silvică Sibiu Municipiul Sibiu, județul Sibiu
  35. Direcția Silvică Suceava Municipiul Suceava, județul Suceava
  36. Direcția Silvică Teleorman Municipiul Alexandria, județul Teleorman
  37. Direcția Silvică Timiș Municipiul Timișoara, județul Timiș
  38. Direcția Silvică Tulcea Municipiul Tulcea, județul Tulcea
  39. Direcția Silvică Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
  40. Direcția Silvică Vaslui Municipiul Vaslui, județul Vaslui
  41. Direcția Silvică Vrancea Municipiul Focșani, județul Vrancea
  42.   Stațiunea de cercetare-dezvoltare pentrucreșterea animalelor de blană Târgu Mureș   Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș
  43.  Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor Șos. Petricani nr. 9A, municipiul București,cod 023841
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, conform pct. 9 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3
  UNITĂȚI
  cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSediul unității
  1.Administrația Parcului Natural Balta Mică a BrăileiStr. Golești nr. 29, municipiul Brăila, județul Brăila, cod 810024
  2.Administrația Parcului Natural BucegiStr. Principală nr. 71, comuna Moroieni, județul Dâmbovița, cod 137310
  3.Administrația Parcului Național Buila - VânturărițaStr. Pieții nr. 7, orașul Horezu, județul Vâlcea, cod 245800
  4.Administrația Parcului Național CălimaniSatul Șarul Dornei, comuna Șarul Dornei, nr. 54 C, județul Suceava, cod 727515
  5.Administrația Parcului Național Cheile Bicazului - HășmașSatul Izvorul Mureș, comuna Voșlăbeni, Strada Principală nr. 664, județul Harghita, cod 537355
  6.Administrația Parcului Național Cheile Nerei - BeușnițaSatul Sasca Montană, comuna Sasca Montană, nr. 236, județul Caraș-Severin, cod 327330
  7.Administrația Parcului Natural ComanaStr. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, județul Giurgiu, cod 087055
  8.Administrația Parcului Național CoziaStr. Lotrului nr. 8A, orașul Brezoi, județul Vâlcea, cod 245500
  9.Administrația Parcului Național Defileul JiuluiStr. Locotenent-Colonel Dumitru Petrescu nr. 3, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, cod 210182
  10.Administrația Parcului Național Domogled - Valea CerneiStr. Castanilor nr. 18, orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, cod 325200
  11.Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului - CioclovinaAleea Parcului nr. 21, municipiul Deva, județul Hunedoara, cod 330026
  12.Administrația Parcului Natural Lunca MureșuluiPădurea Ceala FN, municipiul Arad, județul Arad, cod 2900
  13.Administrația Parcului Natural Munții MaramureșuluiStr. 22 Decembrie nr. 20, orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș, cod 435700
  14.Administrația Parcului Național Munții MăcinuluiStr. 9 Mai nr. 4 bis, municipiul Tulcea, județul Tulcea, cod 820026
  15.Administrația Parcului Național Munții RodneiStr. Principală nr. 1.445, comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, cod 427245
  16.Administrația Parcului Național Piatra CraiuluiStr. Toplița nr. 150, orașul Zărnești, județul Brașov, cod 505800
  17.Administrația Parcului Natural Porțile de FierStr. Banatului nr. 92, orașul Orșova, județul Mehedinți, cod 225200
  18.Administrația Parcului Natural Putna-VranceaComuna Tulnici, județul Vrancea, cod 627365
  19.Administrația Parcului Național RetezatSatul Nucșoara, comuna Sălașu de Sus, nr. 284, județul Hunedoara, cod 337423
  20.Administrația Parcului Național Semenic - Cheile CarașuluiStr. Petru Maior nr. 69 A, municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, cod 320112
  21.Administrația Parcului Natural Vânători-NeamțStr. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, cod 617500
  22.Muzeul Cinegetic al Carpaților „Posada“Str. Posada nr. 11, orașul Comarnic, județul Prahova, cod 105700
  23.Administrația Parcului Natural ApuseniSatul Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, județul Bihor, cod 417419
  (la 02-11-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 02 noiembrie 2018 )
  ---------