HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 18 decembrie 2002privind aprobarea Planului național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 14 februarie 2003  (la 25-07-2006, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 5 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006 ) În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Convenția internationala privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, aprobată prin Legea nr. 160/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, denumit în continuare Plan, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 25-07-2006, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 5 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006 )  +  Articolul 2Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare se asigură de la bugetul de stat în bugetele anuale ale Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Sănătății Publice. (la 25-07-2006, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 893 din 5 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006 )  +  Articolul 3Consiliul Județean Constanta asigura spațiul și condițiile de funcționare pentru Secretariatul permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina, prevăzut la art. 7 din anexă.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și
  protecției mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul apărării naționale,
  Ioan Mircea Pascu
  București, 18 decembrie 2002.Nr. 1.593.  +  AnexăPLAN NAȚIONALde pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțedăunătoare-------