ORDIN nr. 6.018 din 15 octombrie 2012privind înființarea Centrului Județean de Excelență Olt
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2012    În baza art. 57 alin. (1), (2) și (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de excelență, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.577/2011, precum și a Adresei Inspectoratului Școlar al Județului Olt nr. 9.028 din 5 octombrie 2012, prin care se solicită înființarea Centrului Județean de Excelență Olt, cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înființează Centrul Județean de Excelență Olt, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Școlii gimnaziale "Ștefan Protopopescu" din municipiul Slatina.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Județean de Excelență Olt este aprobată de Inspectoratul Școlar al Județului Olt, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanțate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru județul Olt.  +  Articolul 2^1Centrul Județean de Excelență Olt cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Școlii Gimnaziale «Ștefan Protopopescu» din municipiul Olt, se finanțează și din venituri proprii ale consiliilor locale, precum și din sponsorizări și donații. (la 11-12-2014, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 5.013 din 2 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014 )  +  Articolul 3Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, Inspectoratul Școlar al Județului Olt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Ecaterina Andronescu
    București, 15 octombrie 2012.Nr. 6.018.----