ORDIN nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015  Având în vedere:- dispozițiile art. 4 lit. c) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;- în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
  Directorul general al Agenției Naționale
  de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  București, 26 noiembrie 2015.Nr. 1.340.  +  AnexăANEXAla Ordinul nr. 1.340/2015-----