ORDIN nr. 694 din 11 octombrie 2016pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016    În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1), precum și ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată,președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pun în aplicare Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Concurenței,
    Bogdan Marius Chirițoiu
    București, 11 octombrie 2016.Nr. 694.  +  ANEXĂINSTRUCTIUNIprivind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legeaconcurenței nr. 21/1996